Otvorený list na ODVOLANIE Oľgy Pietruchovej


Hosť

/ #759 Re:

2014-04-09 08:24

#151: -

myslím, že robí to, za čo jej dobre zaplatia a teraz jej platia kráľovsky za to, čo robí