Vyhlásenie: Podporujeme biskupov v otázke tzv. „Rodovej rovnosti"

Peace

/ #115 Re:

2014-03-11 20:13

#7: David -

Tieto nové ideológie: homo ideológia , gender ideológia a rodová ideológia nemajú v záujme podporovať normálnu rodinu , ale normálnu rodinu chcú zničiť. Jedná sa o novú formu útlaku a novú totalitu , o dvojtriednu spoločnosť s rôznymi právami a povinnosťami. Nepíšete úplnú pravdu o tom čo tieto nové ideológie prinášajú a čo naozaj znamenajú .  Vaša reakcia k ľuďom , ktorý produkujú takéto petície je nepravdivá pretože týchto ľudí vôbec nepoznáte a hodnotíte ích resp. podceňujete , urážate táto Vaša reakcia je neprimeraná.

Všetkým odporúčam , aby sa o tieto nové ideológie a o to čo znamenajú a prinášajú zaujímali a preto odporúčam aj knihu od Gabriele Kuby : Globálna sexuálna revolúcia.
Facebook