Otvorený list na ODVOLANIE Oľgy Pietruchovej


Hosť

/ #173

2013-10-22 05:35

Ďakujem za to čo robíte. Stanček