Najpopulárnejšie petície tento rok

Celkovo | 24 hodín | 7 dní | 30 dní | Minulý mesiac | 12 mesiacov | Tento rok (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

STOP lesbickej vianočnej reklame na TV JOJ!

AKTUALIZÁCIA: OD 19.12. UŽ REKLAMA VO VYSIELANÍ TV JOJ NIE JE Vážený pán riaditeľ, s poľutovaním sme zistili, že sa Vaša televízia rozhodla odvysielať vianočnú reklamu parfumérie Douglas, v ktorej vystupuje bozkávajúci sa lesbický pár. Pre nás, nižšie podpísaných slovenských televíznych divákov, rodičov a starých rodičov, je absolútne neprijateľné, aby bol na jednom z hlavných televíznych programov prezentovaný homosexuálny životný štýl, obzvlášť v hlavnom vysielacom čase a tiež v spojení s blí

Vytvorené: 2020-12-17

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 5572 5434
2021 146 142

PETÍCIA PROTI PLÁNOVANEJ VÝSTAVBE PRI BAŠTE VII - OBYTNÉHO SÚBORU „VIVA PARK“ V KOMÁRNE

PETÍCIA PROTI PLÁNOVANEJ VÝSTAVBE OBYTNÉHO SÚBORU PRI BAŠTE VII -  „VIVA PARK“ V KOMÁRNE Cieľom petície je vyjadrenie nesúhlasu s výstavbou obytného súboru „VIVA PARK“ na pozemkoch KNC parc. č.: 8382/2, 8382/3, 8382/4, 8776/1, 8777/1, 8777/2, 8744, 8775, 7051/330, 7051/336, 7051/1, 8783/1 v kat. území Komárno. Upozorňujeme príslušných úradov na dôležitosť ich rozhodovania, nakoľko by realizáciou navrhovanej stavby by sa miestne pomery závažným spôsobom zmenili, negatívne by sa ovplyvnil život o

Vytvorené: 2021-02-06

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 144 143
2021 144 143

Petícia za zmenu prikázaného smeru jazdy na ulici Fr. Rakocziho v Šahách

„My, dolupodpísaní občania,žiadame mestské zastupiteľstvo mesta Šahy, aby bezodkladne vykonalo všetky potrebné kroky na schválenie a následnú zmenu dopravného značenia (prikázaný smer jazdy), na ulici  Ferenca Rákócziho II. 586/1 -5. Súčasné dopravné značenie, na základe ktorého sa časť ulice zmenila na jednosmernú, bolo zavedené mestom 19.11.2020. Na tomto úseku ulice sa nachádzajú ambulancie lekárov, lekáreň aj spojená škola internátna. Jedná sa o frekventovanú časť ulice, do ktorej v prevažne

Vytvorené: 2021-02-02

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 143 143
2021 143 143

Petícia proti spaľovni v obci Janík

My, dolu podpísaní občania, na základe čl. 27 Ústavy SR a zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov, žiadame príslušné štátne a samosprávne orgány o vyjadrenie nesúhlasného stanoviska k zámeru zmeny navrhovanej činnosti, ktorá sa týka rozšírenia palivovej základne o odpadovú biomasu a TDP (tuhé druhotné palivo) v rámci navrhovanej činnosti „Splyňovanie biomasy Janík“ navrhovateľa AR DONAX s.r.o., Mlynárska 11, 040 01 Košice.   Žiadame vás o rešpektovanie názoru signatár

Vytvorené: 2020-07-08

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 1466 1423
2021 141 138

Ponechané zatvorenie škôl

Táto petícia je petícia na ponechané zatvorenie škôl až kým sa epidemiologická situácia nezlepší, až kým nebudú podobné čísla ako na úplnom začiatku pandémie. Chcem sa chrániť a nemyslíme si, že v inej epidemiologickej situácii je bezpečné chodiť do škôl keď máme možnosť vzdelávať sa online a tak sa chrániť.

Vytvorené: 2021-01-04

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 134 134
2021 134 134

Petícia za deportáciu Anny Záborskej do krajiny kde sa narodila

My dole podpísaní občania Slovenskej Republiky žiadame vládu aby uskutočnila deportáciu MUDr. Anny Záborskej späť do jej rodnej krajiny, Švajčiarska. Sme si plne vedomí toho, že tento akt môže viesť k zhoršeniu vzájomných vzťahov medzi Slovenskou Republikou a Švajčiarskom, no myslíme si, že tento krok pomôže všetkým zúčastneným stranám. Slovenská Republika je moderný zvrchovaný štát, ktorý sa podľa vlastnej ústavy neviaže na žiadnu ideológiu ani náboženstvo. Anna Záborská túto časť ústavy pravid

Vytvorené: 2021-05-13

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 133 132
2021 133 132

Petícia za očkovanie ruskou vakcínou Sputnik V proti Covid-19

Vážení členovia Vlády SR, my, dolupodpísaní občania Slovenskej republiky vás týmto žiadame, aby ste bezodkladne umožnili očkovanie proti ochoreniu Covid-19 aj ruskou vakcínou Sputnik V. Sme presvedčení, že v tejto mimoriadnej situácii, keď samotná vláda vyhlásila núdzový stav a prijala mnohé obmedzenia silno zasahujúce do životov prakticky všetkých obyvateľov, je použitie ruskej vakcíny jediným riešením, ako sa navrátiť do normálneho stavu. Európska únia zlyhala! Nielenže neobjednala dostatok va

Vytvorené: 2021-02-16

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 131 130
2021 131 130

Spustenie pilotného projektu na zavedenie novorodeneckého skríningu pre ťažké kombinované imunodeficiencie - SCID

Na Slovensku ročne pomocou tohto novorodeneckého skríningu môžeme zachrániť 5 životov. V súčasnosti je vo svete celoplošný skríning pre ťažké kombinované imunodeficiencie (SCID) len v Spojených štátoch amerických, no dnes už sa postupne zavádza i v európskych regiónoch, napr. Katalánska autonómia v Španielsku, taktiež  v Nemecku, Nórsku, Švédsku. Slovensko má dlhú skríningovú tradíciu – u diagnóz ako cystická fibróza, porucha štítnej žľazy, takže zaradiť medzi ne ťažké kombinované imunodeficienc

Vytvorené: 2020-12-19

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 1913 1863
2021 131 124

Otvorený list premiérovi Igorovi Matovičovi apelujúci na zodpovedné uplatňovanie moci a kultivovanú komunikáciu

Vážený pán premiér Igor Matovič,   obraciame sa k Vám v pevnej viere, že nasledujúci otvorený list pochopíte správne. Nie je dôležité, či sme Vás volili alebo voliť budeme, ale ak sa aspoň zamyslíte nad tým, ako Vás vidíme my, naše spoločné šance na perspektívnu budúcnosť jednoznačne vzrastú. Ste premiérom v neobyčajne ťažkých časoch. Sú veci, na ktoré máte talent a zdá sa, že zásadné postoje, také zriedkavé vo vrcholovej politike na Slovensku, sú pevnou súčasťou Vašej hodnotovej výbavy. Za to s

Vytvorené: 2021-01-15

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 130 130
2021 130 130

PETÍCIA za prijatie zákona " ŠTÁTNY FOND DOPRAVNEJ INFRAŠTRUKTÚRY". # Zmena sa nestane tým, že zostaneme ticho.

Touto iniciatívou vyzývame vládu Slovenskej republiky, legislatívnu radu vlády, kompetentné ministerstva, príslušné výbory NR SR, ctené poslankyne a poslancov NR SR, aby čo v najskoršom možnom termíne pripravili, zaradili do legislatívneho procesu a následne schválili návrh zákona " Štátny fond dopravnej infraštuktúry SR", podľa vzoru susednej krajiny- Českej republiky.  Všetky krajiny EÚ masívne investujú do dopravnej infraštruktúry - železničnej, cestnej atď., na základe daných pravidiel. Je n

Vytvorené: 2021-04-19

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 126 126
2021 126 126