Petícia za vytvorenie systému starostlivosti o spinálneho pacienta na území SR

Slovenský paralympijský výbor spolu s podpísanými občanmi, formou petície, vyzýva pána ministra zdravotníctva Slovenskej republiky o prijatie našej žiadosti a otvorenia témy zriadenia systému starostlivosti o spinálneho pacienta na území SR.

Túto petíciu podporujú:
JUDr. Zuzana Stavrovská - komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím
Prof. MUDr. Bruno Rudinský, CSc.
- hlavný odborník MZ SR pre spondylochirurgiu, vedúci lekár Neurocentra a NÚDCH
Prof. MUDr. Myrón Malý, PhD. – bývalý riaditeľ a zakladateľ NRC Kováčová
prim. MUDr. Jozef Hudec, PhD. - lekársky riaditeľ, prednosta Rehabilitačnej kliniky NRC Kováčová
JUDr. Alena Kánová - paralympijská reprezentantka v stolnom tenise


Čo je Spinálna jednotka?
Spinálna jednotka je vysokošpecializované pracovisko pre starostlivosť o pacientov s úrazovým či neúrazovým poranením miechy a zodpovedajúcim neurologickým deficitom. Tieto pracoviská sú vybavené kvalifikovaným personálom ako chirurgami, ortopédmi, fyzioterapeutmi, rehabilitačnými lekármi, psychológmi a ďalšími odborníkmi. Na spinálnych jednotkách sa nachádza prístrojové vybavenie, ktoré umožňuje pacientovi zabezpečiť špičkovú intenzívnu a rehabilitačnú starostlivosť.
 
Slovenská republika je jednou z mála európskych krajín, kde takýto systém nie je vytvorený. Na porovnanie, v susednej Českej republike existujú štyri spinálne jednotky a tri rehabilitačné ústavy.
 
Ako by mala vyzerať liečba pacienta s poranením miechy?
Pacient so závažným poranením miechy by sa približne 1 týždeň po operácii mal dostať na spinálnu jednotku. Tu je pacient hospitalizovaný približne po dobu 1-3 mesiacov. Zo spinálnej jednotky je následne preložený do rehabilitačného centra na spinálnu rehabilitačnú jednotku.
 
Na Slovensku aktuálne stále chýba druhý krok liečby a teda po akútnej operácii sa pacient nedostáva na špecializované pracovisko, ktoré je schopné zabezpečiť adekvátnu intenzívnu a rehabilitačnú starostlivosť. Často tak prichádza ku komplikáciám, trvalým zdravotným následkom, nesprávnej informovanosti či zhoršeniu psychického stavu pacienta. Taktiež chýba štvrtá fáza liečby, ktorou je sociálna rehabilitácia.
 
Hoci patria poranenia chrbtice a miechy medzi najviac devastujúce zdravotné postihnutia, kvalitne žiť sa dá aj po úraze chrbtice. Dostať pacienta čo najskôr späť do života, nielen do zdravotného systému, je mimoriadne dôležité.
 
Viac o problematike sa dozviete v diskusnej relácií SPV TV, v ktorej na túto tému diskutujú Prof. MUDr. Bruno Rudinský, Csc, Prof. Myrón Malý, MUDr. Jozef Hudec a PhDr. Ján Riapoš, PhD.: https://youtu.be/Hm0NFzhtwA0


 
Aj slovenskí pacienti si zaslúžia spinálne jednotky, ktoré tento proces dokážu urýchliť. Podcenenie takejto starostlivosti o pacientov po úraze sa nevypláca ako ľudsky tak ekonomicky. Väčšina krajín EÚ to už dávno pochopila a zrealizovala, Slovensko bohužiaľ stále nie.

Slovenskej republike vyplývajú záväzky z Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím. Dohovor bol ratifikovaný 25. júna 2010. V tomto dohovore sa štát zaviazal k plneniu obrovského spektra práv ľudí so zdravotným postihnutím.
Na základe tohto dohovoru v SR vznikol aj Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, ktorý preveruje podnety týkajúce sa ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí sa domnievajú, že boli poškodení konaním autorít a subjektov Slovenskej republiky.
 
Podľa Článku 25 Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím sa štáty vrátane Slovenskej republiky zaviazali a rešpektujú právo ľudí so zdravotným postihnutím na dosiahnutie najlepšieho možného zdravia. Vytvorenie systému starostlivosti o spinálneho pacienta je absolútne nevyhnutné pre dosiahnutie adekvátnej liečby, rehabilitácie a začlenenia osôb so zdravotným postihnutím späť do spoločnosti.
 
JUDr. Zuzana Stavrovská, komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím vyslovila plnú podporu na zmenu súčasnej situácie.
 
Na základe vyššie uvedených informácií žiadame pána ministra zdravotníctva Slovenskej republiky o prijatie našej žiadosti a otvorenia témy zriadenia systému starostlivosti o spinálneho pacienta na území SR.


Osoba určená na zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy podľa § 3 ods. 3 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov je Dr.h.c.PhDr. Ján Riapoš, Ph.D. - štatutár, Tehelná 17, 920 01 Hlohovec.


Slovenský paralympijský výbor    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Slovenský paralympijský výbor bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Tieto informácie nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...