Najpopulárnejšie petície tento rok

Celkovo | 24 hodín | 7 dní | 30 dní | Minulý mesiac | 12 mesiacov | Tento rok (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Oprava cesty Senica-Holíč I/51.

Cesta Senica-Holíč  I/51 je v katastrofálnom stave uz minimálne od roku 2012. Cesta je v dezolátnom priam život ohrozujucom stave pre vodiča a v neposlednom rade poškodzujúca majetok užívateľa. Najhoršie úseky sa nachádzajú medzi obcami Lopašov- Radošovce, Radošovce-Trnovec. 

Vytvorené: 2021-02-01

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 483 482
2021 483 482

Vybudovanie prechodu pre chodcov a značky pozor chodci na zastávke č.2 v obci Breza

Vybudovanie prechodu pre chodcov a značky pozor chodci na zastavke č.2 v obci Breza, aby za človek nebal ísť ráno cez cestu 

Vytvorené: 2021-03-10

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 473 469
2021 473 469

Petícia za zákaz používania pyrotechniky v Prievidzi

Nesúhlasíme s tým, aby mesto Prievidza naďalej akceptovalo používanie pyrotechnických výrobkov na svojom území, čo značne negatívne vplýva na životné prostredie, zvieratá, vtáctvo, seniorov, deti a všetkých ľudí. Žiadame poslankyne a poslancov Mestského zastupiteľstva v Prievidzi, aby na svojom zasadnutí schválili zmenu príslušného VZN, ktoré zakáže používanie pyrotechnických výrobkov (okrem detskej kategórie) počas celého roka. Je čas, aby sa Prievidza stala moderným a tolerantným mestom. Petíc

Vytvorené: 2021-01-26

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 447 441
2021 447 441

ZÁKAZ PREDAJA ZVIERAT BEZ PREUKAZU PÔVODU NA INZERTNÝCH PORTÁLOCH TYPU BAZOŠ.SK

ZÁKAZ PREDAJA ZVIERAT BEZ PREUKAZU PÔVODU NA INZERTNÝCH PORTÁLOCH TYPU BAZOŠ.SK Azyly a útulky pre zvieratá sú preplnené hlavne kvôli reprodukcii zvierat bez preukazu o pôvode (tzv. PP). Preukaz o pôvode je akýsi rodný list zvieraťa, ktorý potvrdzuje, že rodičia zvieraťa nie sú príbuzní, že netrpia dedičnými chorobami a chorobami typickými pre daný druh. Vďaka PP si môžete byť istý, že vaše zviera je 100% čistokrvné, keďže v preukaze sú vypísaní predkovia daného jedinca. Každé zviera vyprodukova

Vytvorené: 2020-06-09

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 7135 6758
2021 447 403

Petícia proti navrhovanému rozšíreniu kapacity skládky odpadov pri obci Lieskovany /STOP Kúdelník II./

Dobrý deň spoluobčania,     mám podnikateľský plán, chcem postaviť najväčšie smetisko v Košickom kraji a bude sídliť  na Spiši v tesnej blízkosti rodinných domov, vedľa malej dedinky Lieskovany pri Spišskej Novej Vsi. V tesnej blízkosti bude tiecť riečka Hornád, ktorá pokračuje do Košíc. Mám spoluinvestora z Rakúska. Len sa nevieme rozhodnúť, či to smradľavé smetisko postavíme v slovenskej, alebo rakúskej prírode. Od Vas milí občania potrebujem poradiť, chceme obrovské smetisko, alebo dáme tomut

Vytvorené: 2021-02-13

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 440 437
2021 440 437

Petícia za odvolanie osoby poverenej výkonom funkcie štatutárneho zástupcu ZŠ s MŠ V. Benedikta Nedožery-Brezany

My, dolupodpísaní občania, SR, obyvatelia Nedožier- Brezian, Pravenca, Poluvsia a ich podporovatelia, podľa ČL.27 Ústavy SR, ako aj podľa petičného zákona č.85/1990 Zb. v znení neskorších predpiov, žiadame starostu obce Nedožery-Brezany Ing. Jaroslava Pekára, PhD. o okamžité odvolanie z funkcie PaedDr. Václavy Juríkovej , ktorá je poverená dočasným vedením ZŠ s MŠ Vavrinca Benedikta v Nedožeroch - Brezanoch.

Vytvorené: 2021-01-29

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 430 425
2021 430 425

Petícia za zastavenie plánovanej rekonštrukcie letiska Sliač na vojenské účely a za jeho využívanie na civilné a nákladné lety.

My, obyvatelia miest Sliač, Zvolen, Banská Bystrica a priľahlých obcí, obyvatelia stredného Slovenska, ako aj všetci občania Slovenskej republiky, žiadame zastaviť rozširovanie vojenského letiska Sliač a umožniť využívanie letiska na civilné a nákladné lety. Žiadame Vládu Slovenskej republiky a príslušné ministerstvá, najmä Ministerstvo obrany SR, Ministerstvo dopravy SR, Ministerstvo hospodárstva SR a Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, aby týmto umožnili rozvoj stre

Vytvorené: 2021-03-14

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 429 423
2021 429 423

Otvorenie prevádzok autobazárov

Vážená pani prezidentka,  Vážená vláda SR, Vážení poslanci,   Nakoľko začína byť situácia neúnosná, a nami podaná žiadosť na ministerstve zdravotníctva neuspela, rozhodli sme požiadať o otvorenie vyššie uvedených prevádzok, na území Slovenskej Republiky, takouto formou. Za rok 2020 sme poctivo dodržiavali opatrenia, vyhoveli sme každému nariadeniu vlády a z 12 mesiacov, sme museli mať, spolu vyše 3 mesiace prevádzky zatvorené. K dnešnému dňu, je to za rok 2021 už  mesiac a pol, keď pretrváva sta

Vytvorené: 2021-02-11

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 428 424
2021 428 424

realizácia školských stavieb v obci Chorvátsky Grob

Vážení rodičia a obyvatelia, obraciame sa na Vás ako členovia rady školy ZŠ Javorová alej a poslanci OcZ.   Vedenie obce Chorvátsky Grob dlhodobo vie o nedostatočných kapacitách v oboch ZŠ v našej obci pre školský rok 2021/2022.  Problém mala na Čiernej Vode vyriešiť prístavba ZŠ Javorová alej (12 tried). Dotácie, ktoré chce obec na prístavbu využiť, dlhodobo meškajú. Preto v júni 2020 OcZ schválilo úver vo výške 1,4 mil. eur. Ak by sme mali verejné obstarávanie pre dodávateľa stavby, výstavba u

Vytvorené: 2021-01-26

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 423 423
2021 423 423

Peticia za predčasne volby

My, dole podpísaní občania Slovenskej republiky, touto petíciou žiadame Národnú radu Slovenskej republiky o vyhlásenie referenda o predčasných parlamentných volbach. 

Vytvorené: 2016-03-13

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 1362 1335
2021 390 388