Najpopulárnejšie petície za posledných 30 dní

Celkovo | 24 hodín | 7 dní | 30 dní | Minulý mesiac | 12 mesiacov | Tento rok (2021) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Zrušenie maturitnej skúšky 2021

Vážený Pán minister školstva,Formou tejto petície Vás opäť žiadame v mene žiakov 4. ročníka stredných škôl a písomne prosím a zároveň žiadam, aby ste zvážili zrušenie maturít (tak ako aj v roku 2020).Už teraz v momentálnej situácii si logicky myslíme, že prichádza do úvahy táto možnosť maturít, formou priemeru známok za uplynulé štyri roky štúdia. V tejto momentálne situácií by to bolo pre nás najideálnejšie spraviť aritmetický priemer. Zároveň nám to príde veľmi fér voči nám, keďže minuloroční

Vytvorené: 2020-04-27 Štatistiky

Stop očkovacej lotérii!

Očkovacia lotéria dopadla totálnym fiaskom. Nedeľný večer si Slovensko predstavovalo inak. Nikto nepredpokladal, keď si zapínal televízor, že bude svedkom sledovania nešťastia ľudí v priamom prenose. Prosím zastavme túto frašku, kým nezničí ďalšie životy. Vcítil som sa do kože vyžrebovaných, ktorí prišli o sumu, na ktorú musia robiť celý život. Zastavme lotériu, kým si kvôli nej niekto nesiahne na život.

Vytvorené: 2021-08-15 Štatistiky

PETÍCIA PROTI ZRUŠENIU NEMOCNIČNÝCH ODDELENÍ V KOMÁRNE

My občania mesta Komárno a celého regiónu vyjadrujeme svojim podpisom: Nesúhlas so zrušením nemocničných oddelení v Komárne. Prosíme vás o podpis pre našu nemocnicu! Stavia sa tu moderný centrálny príjem za 11 mil, z čoho cez 8 mil. podporili Eurofondy. Má byť otvorený koncom roka. Hrozí, že nebude. Vybudované bolo rádiologické pracovisko s CT simulátorom . Ak sa Komárno stane "obeťou" tejto novej kategorizácie, osemstotisícová spádová oblasť bude bez tohto špeciálneho pracoviska. Toto pracovisk

Vytvorené: 2021-08-12 Štatistiky

Petícia za trvalé vyňatie vozidiel kategórie L1e z povinnosti prihlásenia do evidencie vozidiel.

My, dolupodpísaní občania Slovenskej republiky a občania krajín Európskej únie, žiadame Vládu Slovenskej republiky, ako aj poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, aby došlo k udeleniu trvalej výnimky, respektíve trvalému vyňatiu vozidiel kategórie L1e z povinnosti prihlásenia do evidencie vozidiel. Zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách, v znení neskorších predpisov, stanovil, že všetky vozidlá katégorie L (a teda aj vrátane všetkých

Vytvorené: 2021-02-11 Štatistiky

Petícia za zachovanie prezenčnej výučby na UKF v Nitre

Nič iné, len reakcia na: https://www.peticie.com/peticia_proti_realizacii_prezennej_vyuby_v_zimnom_semestri_ar_20212022_na_univerzite_kontantina_filozofa_v_nitre#:~:text=2021/2022%20na-,Univerzite,-Kon%C5%A1tant%C3%ADna%20filozofa%20v

Vytvorené: 2021-10-14 Štatistiky

Petícia za moje dieťa zneužívané vlastným otcom

Žiadam, zároveň prosím ľudí o pomoc.Moja dcérka bola sexuálne zneužívaná vlastným otcom. Obvodný policajný zbor na základe dôkazov prekvalifikoval náš prípad na kriminálny policajný zbor,na trestný čin. Kde vyšetrovateľka obvineného prekvalifikovala na svedka (nezakonne) a falšovala v spise dôležité dôkazy ako moju a svedkovu výpoveď a zatajovala určité dôkazy. V tejto "ťažkej dobe "nechce nikto ani prokuratúra prešetriť čo všetko bolo nezákonné a pozmenené zo strany vyšetrovateľky. Preto žiadam

Vytvorené: 2021-09-30 Štatistiky

POSOLSTVO ZA SLOVENSKO

 Milí priatelia, spoluobčania Slovenska:         Ste „ZA SLOVENSKO, ZA SLOVÁKOV, ZA NÁŠ ĽUD, ZA NÁROD DRAHÝ“? -  ZJEDNOŤME SA !    https://www.youtube.com/watch?v=8gHUivBg-2c Na Slovensku sme svedkami VEĽKEJ LŽIVEJ HRY s občanmi, menom „PANDÉMIA“. Je to PODVOD!                 Všetci sme za mierovú cestu riešenia tohoto celospoločenského konfliktu: bez streľby projektilom na účastníkov odporu v zmysle Ústavy SR, bez násilia na uliciach, zatýkania občanov na ktorejkoľvek strane. Ako zástupcov

Vytvorené: 2021-09-10 Štatistiky

Petícia za zrušenie §363 Trestného poriadku Slovenskej Republiky

My, dolu podpísaní občania Slovenskej Republiky, vyjadrujeme hlboké znepokojenie nad zneužívaním §363 Trestného poriadku Slovenskej Republiky Generálnym prokurátorom SR Dr. h. c. JUDr. Marošom Žilinkom, Phd. a prvým námestníkom Generálnej prokuratúry SR JUDr. Jozefom Kanderom. Vyššie uvedení zástupcovia Generálnej prokuratúry SR zneužili §363 Trestného poriadku Slovenskej Republiky v nasledovných prípadoch: Zrušenie obvinenia Vladimíra Pčolinského námestníkom GP Jozefom Kanderom napriek tomu že

Vytvorené: 2021-09-15 Štatistiky

Výzva OZ Rekreačné domčeky: Oživme cestovný ruch v Snine!

V Snine to nežije pretože nevyužíva svoj potenciál. Najväčší potenciál cestovného ruchu, ktorý by k nám prilákal nielen turistov, ale vytvoril aj možnosti na šport, rozvoj služieb, rekreáciu a vyžitie pre domácich, pre mladých, športovcov, či  rodiny s deťmi je jednoznačne rekreačná oblasť Sninské rybníky. Môžeme tu vybudovať cyklochodníky, atraktívnejšiu chatovú oblasť, turistické atrakcie, športoviská, priestor pre organizovanie veľkých akcií, zlepšiť kvalitu biokúpaliska a zrealizovať praktic

Vytvorené: 2021-08-27 Štatistiky

Za detský a mládežnícky šport počas protipandemických opatrení: Výzva pre zriaďovateľov škôl, MŠVVaŠ, MZ a ÚVZ

Rakúska vláda v auguste odsúhlasila dodatočných 30 miliónov eur na poskytovanie psychologického poradenstva deťom a mladistvým. Dôvodom tohto navýšenia rozpočtu sú štúdie, ktoré ukazujú, že až tretina detí a mladistvých v Rakúsku má problémy s psychickým zdravím, ktoré vznikli v dôsledku obmedzení kontaktov počas protipandemických lockdown-ov. Nielen na tomto alarmujúcom čísle sa dá prezentovať, že deti a mladiství sú skupinou obyvateľstva vo viacerých ohľadoch najvážnejšie postihnutou pandémiou

Vytvorené: 2021-09-26 Štatistiky