Najpopulárnejšie petície v roku 2017 - Slovenská republika

Celkovo | 24 hodín | 7 dní | 30 dní | Minulý mesiac | 12 mesiacov | Tento rok (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Peter Petras opatovne ziskanie Rainerovej chaty

Podpora cloveku, ktory nieco vybudoval a poctivo spravuje...

Vytvorené: 2014-05-03

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 30846 29474
2017 37 33

Minimálna čistá mzda 800 eur pri 8 hodinovom pracovnom čase.

Viac peňazí pre zamestnancov = viac peňazí v obehu = rast podnikateľského prostredia = vznik dostatku nových pracovných miest. (http://kuruc.blog.sme.sk/c/369266/mzda.html)

Vytvorené: 2017-01-23

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 38 37
2017 36 36

Odobrat kapitansku hodnost Andrejovi Dankovi.

Je dehonestujuce a neakceptovatelne akym sposobom sa Andrej Danko dostal k hodnosti kapitana.Minister obrany Peter Gajdos svoje rozhodnutie obhajil vyjadrenim "rozkaz je viac ako zakon" a za svojim rozhodnutim si stoji aj napriek tomu ,ze odporuje vlastnym kriteriam pre udelovanie hodnosti.Zakony by mali byt pre vsetkych rovnake bez rozdielu spolocenskeho postavenia co je aj cielom tejto peticie.

Vytvorené: 2017-01-26

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 33 33
2017 33 33

Loď Ondava patrí na Ondavu (Veľkú Domašu)

Vážený pán predseda vlády, my, dole podpísaní občania, Vás prosíme, aby ste nám pomohli a podporili dobrú myšlienku, ktorá prispeje k rozvoju cestovného ruchu, zvýši zamestnanosť a zlepší kvalitu života na východnom Slovensku.   Vodná nádrž Veľká Domaša je tretia najväčšia priehrada na Slovensku a zároveň jediná rekreačná oblasť s dlhoročnou históriou, ktorá nemá žiadnu vyhliadkovú loď.   Existuje lacné riešenie pre štát, ktoré si vyžaduje iba vôľu zo strany štátnych úradníkov a jednoduché admin

Vytvorené: 2016-05-24

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 940 906
2017 33 31

Petícia proti chybným prioritám mesta Hlohovec.

Podpisom tejto petície vyjadrujem nesúhlas, aby mesto Hlohovec investovalo tie, poslancami 18. mája 2017 odhlasované vysoké investície do zámku, pokiaľ sa najprv nevyrieši otázka dopravy, nemocnice na úrovni aká prináleží mestu s väčším počtom obyvateľov než 20.000, kultúrneho domu a infraštruktúry vodovodných sietí a žiadam, aby poslanec MsZ Hlohovec/primátor mesta Hlohovec, ak sa k týmto, obyvateľov mesta Hlohovec (ale i celého regiónu Hlohovecka) dlho trápiacim problémom postaví pasívne, odst

Vytvorené: 2017-06-27

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 32 32
2017 32 32

PETÍCIA za ZRUŠENIE vyhlášky Ministerstva spravodlivosti č. 207/2016 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých

PLATFORMA - PRÁVO DIEŤAŤA BYŤ POČUTÉ – CRC/C/GC/12 – 6-2016   článok vystihujúci problematiku: https://dennikn.sk/blog/zitnanska-zdokonaluje-system-syndromu-zavrhnuteho-rodica/ - podporte túto petíciu -   PETÍCIA za ZRUŠENIE vyhlášky Ministerstva spravodlivosti č. 207/2016 Z.z. z 27. júna 2016, ktorou sa ustanovujú podrobnosti výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých   https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2016/428 MS SR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) ignorovalo

Vytvorené: 2016-06-08

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 901 858
2017 32 31

Občania žiadajú zníženie poslaneckého platu na minimálnu mzdu

My dolupodpísaní občania Slovenskej republiky, žiadame zníženie poslaneckého platu na minimálnu mzdu. Ako opatrenie na zníženie verejného dlhu, žiadame zníženie poslaneckého platu na minimálnu mzdu do ukončenia volebného obdobia 4. rokov, každému neprítomnému poslancovi v rokovacej sále počas 25. a 26. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý sa síce zapísal do prezenčnej listiny – ale bol neprítomný v rokovacej sále. Existujú záznamy z ktorých je evidentné a nepopierateľné, že si

Vytvorené: 2013-11-10

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 4928 4763
2017 32 31

Odchod do starobného dôchodku

Už väčšina dnešných dôchodcov, ktorí odchádzajú do starobného dôchodku vo veku 62 rokov sú totálne psychicky aj zdravotne vyčerpaní a len čakajú kedy môžu už ísť do starobného dôchodku. Mám to vvnímať tak, že treba nás úplne zničiť, aby sme sa dôchodku ani nedožili?  Zásadne nesúhlasím s predlžovaním dôchodkového veku!!!      

Vytvorené: 2017-09-17

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 46 45
2017 31 30

Za zachovanie demokracie, slobody prejavu a ľudských práv v SR

Na Slovensku už niekoľko týždňov dochádza k bezprecedentným útokom na základné princípy demokratického štátu, medzi ktoré patrí predovšetkým sloboda slova, prejavu, názoru, ale i náboženská sloboda, sloboda zhromažďovania, ako aj k útokom na demokratické média. Tieto praktiky poznáme z obdobia komunizmu.  Prostredníctvom divadelnej inscenácie "Natálka" dochádza k hanobeniu Cirkvi a náboženských symbolov. Prostredníctvom plagátu k filmu "Únos" k hanobeniu štátnych a náboženských symbolov. Novozri

Vytvorené: 2017-05-09

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 31 31
2017 31 31

Vystúpenie Slovenskej republiky z Európskej únie (SLOVXIT)

Európa, sa po rozhodnutí Veľkej Británie ocitla na rázcestí. Začínajú sa ozývať ďalšie a ďalšie hlasy z mnohých krajín Európy, či už sa jedná o Taliansko, Holandsko alebo Švédsko , ktoré volajú po vystúpení z Európskej únie. Tento rázny krok je prvou kockou domina, ktorá bola zhodená. Môžeme nasledovať krajinu, ktorá bola obrovskou veľmocou a podniknúť kroky, vďaka ktorým nás blížiaci kolaps nezasiahne v plnej miere... alebo môžeme vyčkávať  a nechať sa zmiesť lavínou, ktorá bude nasledovať. Úni

Vytvorené: 2016-06-24

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 151 136
2017 31 29