Najpopulárnejšie petície v roku 2017 - Slovenská republika

Celkovo | 24 hodín | 7 dní | 30 dní | Minulý mesiac | 12 mesiacov | Tento rok (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Celoročný zákaz používanie petárd a delobuchov

Petícia za celoročný zákaz používanie petárd a delobuchov My, občania SR vyzývame Národnú radu SR na novelizáciu/úpravu "Zákona o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe", ktorá zabezpečí celoročný zákaz predaja, a používania delobuchov a petárd v intravilánoch a extravilánoch miest a obcí SR. Nekontrolované používanie delobuchov a petárd ohrozuje deti, chorých, nevládnych a seniorov, domáce a voľne žijúce zvieratá. Každoročne spôsobuje nevyčísliteľné škody na ľudskom zdraví a ž

Vytvorené: 2016-01-02

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 10481 10189
2017 115 93

Petícia za odstúpenie ministra vnútra p. Kaliňáka

Vážený pán prezident Slovenskej republiky   My, občania Slovenskej republiky, svojim podpisom potvrdzujeme, že žiadame Vás ako priamo voleného ústavného činiteľa o konanie v tejto situácii, kedy člen Vlády SR a minister vnútra Robert Kaliňák čelí závažným obvineniam, ktoré nie su zlučiteľné s výkonom funkcie ministra vo Vláde SR. Keď ste vystúpili v Národnej rade po schválení programového vyhlásenia vlády, kládli ste dôraz na dodržiavanie pravidiel, varovali ste pred prudkým poklesom dôvery v št

Vytvorené: 2016-06-12

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 3411 3267
2017 111 107

PETÍCIA PROTI PREDAJU POZEMKOV POD BENZINKOU PRI BÝVALEJ HYPERNOVE

My dolu podpísaní občania SR NESÚHLASÍME s predajom mestských pozemkov parcelné číslo KNC 5965/6, parc.č. KNC 5965/8 a parc.č. KNC 5965/9, na ktorých stoji čerpacia stanica PH pri bývalej Hypernove. Spoločnosť Europetrol, s. r. o. podpisom nájomnej zmluvy CEZ 1007/2011 ako aj dodatku č. 1 k tejto zmluve sa zaviazala po skončení nájmu danú stavbu odstrániť. Preto žiadame poslancov MsZ a vedenie mesta, aby NEPREDÁVALI VYŠŠIE UVEDENÉ POZEMKY, a aby nebolo umožnené spoločnosti Europetrol, s. r. o. p

Vytvorené: 2017-06-20

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 107 103
2017 107 103

Marcus & Martinus SLOVAKIA

Podpisom petície vyjadrite to aby Marcus & Martinus prišli koncertovať na SlovenskoPetícia je určená pre fanúšikov Marcus & MartinusaČím viac podpisov tým väčšia šanca,že sme prídu 

Vytvorené: 2017-04-17

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 575 545
2017 107 104

Petícia za urýchlenú výstavbu parkovacích miest na sídlisku Zvolen-Západ

My, pod túto petíciu podpísaní obyvatelia sídliska Zvolen-Západ, žiadame týmto mestské zastupiteľstvo vo Zvolene, aby na sídlisku urýchlene zrealizovalo výstavbu približne 600 parkovacích miest čo najskôr zverejnilo konkrétny harmonogram ich výstavby   Odôvodnenie: Počet parkovacích miest na sídlisku je dlhodobo nedostatočný. Momentálne je na sídlisku 2140 parkovacích miest, pričom podľa vyjadrenia mesta momentálne chýba asi 600 parkovacích miest. Obyvatelia sídliska sú nútení parkovať na miesta

Vytvorené: 2017-10-19

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 173 173
2017 106 106

Petícia proti prebiehajúcej príprave na povolenie ťažby kameňa v katastrálnom území Súlovce

Petícia proti prebiehajúcej príprave na povolenie ťažby kameňa v katastrálnom území Súlovce  Vážení občania, Obvodný banský úrad v Prievidzi dňa 21.1.2016 začal výberové konanie o prevod dobývacieho priestoru „Súlovce“ na organizáciu. Dobývací priestor je na pozemku s parcelným číslom registra E č. 1182 v k.ú. Súlovce a má rozlohu 17,0140 ha. Víťazom výberového konania sa stala spoločnosť TOVO EU s.r.o., Jurkovičova 17, 949 11 Nitra, IČO: 50 167 332, ktorej bol dobývací priestor (tzv. Súlovské

Vytvorené: 2017-08-07

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 108 102
2017 103 97

Petícia na podporu Vladimíra Mečiara

Vladimír Mečiar je už vyše 20 rokov obviňovaný zo zavlečenia Michala Kováča ml. do cudziny a z vraždy Róberta Remiáša. Je obviňovaný z toho, čo podľa mňa ako autora petície, nielen že nespáchal, ale aj urobil všetko preto, aby to bolo vyšetrené. Rovnako sa domnievam, že celá táto "kauza" je len maskovacím manévrom pre niečo oveľa závažnejšie a to spochybnenie suverenity a štátnosti Slovenskej republiky. Nakoľko som absolútne presvedčený v nevinu Vladimíra Mečiara, rozhodol som sa hoci len takto

Vytvorené: 2017-03-11

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 103 101
2017 101 99

Petícia za zrušenie spoplatnenia diaľničného úseku D2 od križovatky Lozorno – Zohor po križovatku Lamač

  Vážený pán Arpád Érsek, minister dopravy a výstavby SR,  my, dolupodpísaní obyvatelia Bratislavy a Záhoria Vás žiadame o okamžité zrušenie spoplatnenia diaľničného úseku D2 od križovatky Lozorno – Zohor po križovatku Lamač do ukončenia stavebných prác na križovatke Hodonínska - Vrančovičova.V týchto dňoch začali v Mestskej časti Bratislava – Lamač práce na svetelnej signalizácii priamo na hlavnom dopravnom ťahu zo Záhoria do Bratislavy. Aj bez týchto prác sa na tomto úseku tvoria niekoľkokilom

Vytvorené: 2017-10-09

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 101 101
2017 100 100

A.DANKO - VZDAJTE SA MANDÁTU POSLANCA NR SR!

          Žiadame predsedu NR SR a predsedu SNS Andreja Danka, aby sa vzdal mandátu poslanca NR SR pre svojvoľné prerušenie mimoriadnej schôdze NR SR, ktorej jediným bodom je návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi vnútra R.K.        A tiež pre prikazovanie poslancom NR SR čo majú nosiť oblečené, čo môžu nosiť do NR SR a čo majú hovoriť.   SNS je VTOMTOM prípade horšia ako ĽSNS.   Kde je tá nová politická kultúra o ktorej vždy pán Danko trepal?        Ak chcel novú politickú kultúru, tak nemal í

Vytvorené: 2016-07-04

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 164 153
2017 97 90

Voľba riaditeľky

Vážení priatelia, ako obyvateľ Nitrianskych Sučian a hlavne rodič, ktorému záleží na fungovaní našej školy, vyjadrujem svoj protest, ktorý môžete aj vy podpísať v prípade, že s ním budete súhlasiť. Týmto  chcem vyjadriť svoj nesúhlas proti rozhodnutiu starostu obce o nevymenovaní Mgr. Ivety Nemčekovej na post riaditeľky školy.             Hneď na úvod chcem upozorniť na fakt, že tento protest nie je namierený proti osobe pána starostu, ale proti jeho rozhodnutiu.               Dňa 15.5.2017 sa u

Vytvorené: 2017-06-16

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 95 94
2017 95 94