Najpopulárnejšie petície v roku 2014 - Slovenská republika

Celkovo | 24 hodín | 7 dní | 30 dní | Minulý mesiac | 12 mesiacov | Tento rok (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Pomôžme rozhodnúť o osude kúpaliska Zelená žaba

Pomôžme rozhodnúť o osude kúpaliska Zelená žaba Pomôžme rozhodnúť o osude legendárneho kúpaliska Zelená žaba! Rekonštrukcia niekdajšej pýchy Trenčianskych Teplíc je v ohrození! Celý projekt, do ktorého chce investor vložiť celkovo 6 miliónov EUR, totiž môžu zmariť neúspešné rokovania so zástupcami Krajského pamiatkového úradu.Nedopustime, aby bol investor nútený  kvôli úradníckym rozhodnutiam  od plánovanej rekonštrukcie odstúpiť a finančné prostriedky preinvestoval inde, kde si budú jeho snahu

Vytvorené: 2014-05-03 Štatistiky

Podpora „Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv“

Vyhlásenie My tradičné slovenské rodiny, týmto vyhlasujeme podporu „Celoštátnej stratégii ochrany a podpory ľudských práv“. Prehlasujeme, že ctíme ľudské práva ako jeden z najväčších výdobytkov modernej civilizácie. Podporujeme právo všetkých na rovné zaobchádzanie a ochranu pred diskrimináciou, pre všetkých ľudí bez ohľadu na ich rasu, pôvod, náboženstvo, pohlavie, zdravotné postihnutie či sexuálnu orientáciu. Je správne, ak má štát na zreteli práva menšín, považujeme to za dôkaz vyspelosti

Vytvorené: 2013-09-13 Štatistiky

Súhlasím s vybudovaním základne NATO

- Súhlasím s vybudovaním základne Organizácie Severoatlantickej zmluvy (ďalej len NATO), ktorá by mala údaje sídliť v Poprade na území Slovenskej republiky a má slúžiť na logistické účely NATO. - Súhlasím s prehlbovaním kooperácie s členmi NATO, budovaním základní, objektov, zariadení a iných potrieb pre úlohy NATO na územií Slovenskej republiky. - Súhlasím s tým aby Slovenská republika bola rovnocenný európsky partner, plniaci si svoje povinnosti, ktorými je štát zaviazaný. - Súhlasím, aby bola

Vytvorené: 2014-09-07 Štatistiky

Otvorený list na ODVOLANIE pani primarky MuDr. Evy Mocovej

Žiadame odvolať pani primarku Evu Mocovu z Detskèho ľožkovèho oddelenia v Rožňave, nakoľko jej spràvanie k rodičom pacientov nie je v súlade s legislatívou. Rodičia pacientov nie sú dostatočne informovaný o zdravotnom stave svojich detí. Otcovia detí nemajú možnosť krátkej návštevy počas hospitalizácie. Neohľaduplné správanie k sprevàdzajúcim osobàm pacientov!

Vytvorené: 2014-05-15 Štatistiky

Za zrušenie parkovania na chodníkoch

Divoko parkujúce autá na chodníkoch tvoria závažnú bariéru chodcom. Niektorým často úplne znemožňujú pohyb: ide o mamičky s kočíkmi, starších ľudí alebo osoby so zníženou pohyblivosťou, vozíčkárov, nevidiacich a slabozrakých. I pri dodržaní 1,5 m odstupu sa stáva. že chodník je autami úplne obsadený, nedá sa po ňom bezpečne pohybovať alebo naň dostať, docháza na ňom k obmedzovaniu a najmä ohrozovaniu chodcov jazdiacimi vozidlami.  Rodičia  s vozíkom či vozíčkári tak musia chodiť po ceste, deti

Vytvorené: 2013-09-15 Štatistiky

Výzva slobodných občanov Slovenska

Výzva slobodných občanov Slovenska V roku 1989 sme sa mnohí s nádejou zúčastnili na fraške, ktorou ste si pripravili priestor na niečo, o čom sa nám ani nesnívalo. Boli sme naivní. Postupne ste za 23 rokov: rozkradli a rozpredali všetko to, čo generácie Slovákov pracne budovali spoločne s bratmi Čechmi; oklamali ste nás tzv.kupónovou privatizáciou; obsadili ste si všetky miesta svojimi stranníkmi a začali ste nám hrať divadlo; striedali ste sa vo vládach a stále ste len sľubovali, že už bude l

Vytvorené: 2013-09-03 Štatistiky

Petícia proti presunu AS a proti zmeny dátumu!

My tu všetci dolu podpísany sme proti presunu AS do Dk ružinov ako aj proti, zmeny času ktorý nastal! Podpíšte to ak sa nechcete tlačiť v miniaturných priestoroch DK Ružinov a chcete byť vo vačších aj ked "komunistických" priestoroch Istropolisu! Podpisujte sa, a ukážte že takúto zmenu nechcete! A rozposielajte to vašim priatelom ktorý túto zmenu tiež nechcú! SME ZA ZACHOVANIE STAREHO KONCEPTU SLOVENSKYCH CONOV! EDIT: o vzniku peticie píšeme v komentároch :) aby znova nevznikli vsade veeci stylu

Vytvorené: 2014-12-02 Štatistiky

DialýzaNámestovo

My, podpísaní občania touto petíciou žiadame predstaviteľov VÚC Žilina, aby vytvorili podmienky na zachovanie prevádzky  dialyzačného pracoviska v Oravskej poliklinike v Námestove. Sme presvedčení o tom, že  zrušením dialyzačného pracoviska sa výrazne zhorší dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre  60 248 obyvateľov okresu Námestovo.

Vytvorené: 2014-03-05 Štatistiky

Petícia za zníženie trestu pre Františka Koleno

My, podpísaní pod touto petíciou si svojim podpisom žiadame J.E. Ivana Gašparoviča, prezidenta Slovenskej republiky, aby si prijal nevhodnosť trestu.Ako ľudská osoba zastávajúc čo je spravodlivé , znížil trest, ktorým bol postihnutý František Koleno, a udelil mu prezidentskú milosť alebo aspoň zmiernenie trestu.

Vytvorené: 2013-11-12 Štatistiky

Zákaz zvieracích cirkusov v SR

Dobrý deň, chcel by som Vás, občanov Slovenskej republiky poprosiť o váš podpis v petícii proti zvieracím cirkusom. Zvieracie cirkusy zakázali už v:Belgicku, Bulharsku Estónsku, Grécku,Chorvátsku, Lotyšsku, Rakúsku, Anglicku Číne. V USA a Kanade majú cirkusy nastarosti miestne zákony. Cirkusy ubližujú zvieratám. Diváci vidia iba zábavné predstavenie, nevidia však, že slony sú po celý život spútané a oddeľované od svojich rodín. Zvieratá v cirkusoch nemôžu urobiť ani jedno svoje rozhodnutie. Poča

Vytvorené: 2014-06-23 Štatistiky