Petícia proti "kriváctvu" verejných činiteľov

Občania Slovenskej republiky, ktorí sa prihlásili k tejto petícii, podávajú Národnej rade Slovenskej republiky túto petíciu proti "kriváctvu" (nečestnosti) verejných činiteľov a ich chránencov - sponzorov a prisluhovačov.

Na Slovensku došlo k zníženiu životnej úrovne občanov. Došlo tiež k zníženiu kvality ich života.

Pokles životnej úrovne a pokles kvality života na Slovensku spôsobili doterajší verejní činitelia tým, že prijímali zákony a rozhodnutia v rozpore s našou Ústavou a medzinárodnými dohovormi.

Oberali a oberajú nás tak o naše ľudské práva a slobody, rozkrádali a rozkrádajú náš majetok a zadĺžili a zadĺžujú Slovensko.

Ich povinnosťou však bolo chrániť naše ľudské práva a slobody a robiť opatrenia na zvyšovanie našej životnej úrovne.

Pomáhali a pomáhajú im v tom niektoré média, keď toto konanie zakrývali a vytvárali v nás ilúzie, že žijeme v naozaj demokratickej spoločnosti a hrali nám tu divadlo o tom, ako ľavica bojuje proti pravici a ako ústavní činitelia doma a vo svete  chránia ľudské práva a slobody.

Pomáhali im v tom rôzne nadácie, ktoré sa deklarovali, že sú "strážne psy" demokracie, pričom im boli naše ľudské práva ukradnuté. Bránili iba práva zahraničného kapitálu.

Pomáhali im v tom členovia parlamentných strán, ktorí svoj hlas vymenili za dobre platené miesta v štátnej správe.

 

Sme za to, aby verejní činitelia:

- nezneužívali svoju právomoc

- neporušovali Ústavu Slovenskej republiky

- neporušovali ľudské práva a slobody občanov SR

- neznižovali životnú úroveň občanov SR

- neznižovaniu kvalitu života občanov SR

 

Na základe uvedeného, žiadame Národnú radu Slovenskej republiky aby:

1/ uvedené nedostatky dala do súladu s Ústavou SR a medzinárodnými dohovormi a aby obnovila zákonné práva tým občanom, ktorým štát ich porušil.

2/ prijala zákon, podľa ktorého všetci verejní činiteľa, ktorí sa podieľali na uvedených nedostatkoch, boli s okamžitou platnosťou odvolaní zo svojich verejných funkcii bez "zlatých", "strieborných", ba akýchkoľvek "padákov" a boli braní na trestnú zodpovednosť.

3/ prijala zákon o permanentnej kontrole dodržiavania Ústavy SR verejnými činiteľmi.

 

S úctou k Vašim a naším ľudským právam a slobodám.

 

Slovenská republika

Dňa ............................................

Občania Slovenskej republiky prihlásení k tejto petíci

 

Prílohy:

1. Porušenie Ústava SR

- Dôkaz 1

2. Dôvod podania petície.

- Dôkaz 2

3. Prečo mohli verejní činitelia až 20 rokov falošne hrať?

- Dôkaz 3

4. Prečo pravda prehráva?

Sústavný zápas moci peňazí a pravdy človeka stále vyhrávajú peniaze. Peniaz vyhráva preto, lebo ľudí okolo Pravdy nakazil chorobou. Nakazil ich chorobou pokrytectvom voči vlastnému svedomiu. Choroba sa prejavuje tak, že postihnutý, keď okolo seba vidí neprávosť, nedokáže otvoriť svoje ústa. Chorobou trpia väčšina občanov Slovenska, ba aj sveta. Choroba je však ľahko liečiteľná. Stačí ak postihnutý vyhľadá osobu, ktorá netrpí touto chorobou, potom otvorí ústa a povie, čo má na srdci. Spoločná terapia bude 17.11.2012 na námestiach Slovenska. Ak nebude potom touto chorobou trpieť väčšina občanov, tak spolu s uzdravením možno získať bonus - slobodu Slovenska.

- Dôkaz 4

5. Ako možno vyhrať?

- Dôkaz 5

6. Sme „Banánová republika“?

- Dôkaz 6

7. Máme "banánové práva"?

-Dôkaz 7

8. Máme "banánové hospodárstvo"?

Dôkaz 8

9. Sú naši "verejní banáni?

Dôkaz 9

10. Toto chceme?

Dôkaz 10
Občania Slovenskej republiky    Kontaktujte autora petície