Petícia proti zastavaniu lúky pod lesoparkom Chrasť v Žiline

Kontaktujte autora petície

Prosíme o pomoc pri ochrane lesoparku a lúky pod lesoparkom Chrasť v Žiline

2022-02-15 19:41:22

Naša spoločná snaha o ochranu lúky nad zastávkou Jaseňová na Solinkách sa dostala do ďalšej fázy. Napriek tomu, že tých šesť rokov aktívneho boja aj s pomocou tejto petície sme udržali lúku nezastavanú, v súčasnosti vedenie mesta pripravuje architektonickú súťaž, na základe ktorej tu bude s najväčšou pravdepodobnosťou navrhnutá plaváreň a pridružené prevádzky. Tým pádom by to znamenalo aj následné zníženie garantovaného podielu zelene v územnom pláne nielen na mestskej lúke, ale aj okolitých súkromných pozemkoch a postupnú prípravu na ďalšie zmeny.

Spolu s väčšinou občanov, ekológmi a tiež odborníkmii urbanistami  však presadzujeme, aby bola lúka súčasťou Obecného chráneného územia Žilinský lesopark. Lúka spolu s lesopakrom tvorí jeden kompaktný a prirodzený celok. Môžete sa zapojiť do tejto petície, ktorá prirodzene naväzuje na našu spoločnú doterajšiu snahu.

Tu je aj text petície a link na  ňu:

 
"My, dolupodpísaní občania,
žiadame Mestské zastupiteľstvo v Žiline o vyhlásenie Obecného chráneného územia Žilinský lesopark. Toto územie sa má rozkladať na mestských pozemkoch lesoparku Chrasť, lesoparku na Bôriku a okolí a lúky pri Solinkách nad konečnou zastávkou Jaseňová. Týmto spôsobom chceme zabrániť tomu, aby sa na ploche obecného chráneného územia vyvíjala stavebná činnosť alebo iné aktivity, ktoré by narušili ekologickú stabilitu a prírodný rekreačný charakter týchto navzájom prepojených lokalít. Toto vzácne územie by malo byť vyhradené pre prírodu a občanov a malo by naďalej pomáhať čistiť vzduch, tlmiť ruch obývaných oblastí a znižovať prehrievanie mesta v lete. Prostredníctvom Obecného chráneného územia Žilinský lesopark chceme zmierňovať negatívne dopady klimatickej zmeny."
 
 
 
Naša snaha má veľký zmysel a verím, že budúce generácia si nás aj za ňu budú vážiť.
 
Ešte raz ďakujem za dlhoročnú pomoc a spoluprácu a s  pozdravom Peter Cibulka

 


Peter Cibulka

Hlasovanie o lúke medzi Solinkami a lesoparkom Chrasť

2019-09-15 12:01:33

Vážení občania,   v utorok 17.9. sa uskutoční zastupiteľstvo, kde sa rozhodne o najbližšom smerovaní lúky medzi Solinkami a lesoparkom, ktorej ochrana je predmetom aj tejto petície.

Mesto navrhuje urbanistickú súťaž pripúšťajúcu výstavbu športovo - rekreačných a pridružených objektov na mestských aj súkromných pozemkoch v susedstve lúky. Víťazný návrh tejto súťaže by mal byť podkladom pre zmenu územného plánu zóny pre mestské aj súkromné pozemky.

Druhý návrh (naväzujúci na túto petíciu) presadzuje krajinno - architektonickú súťaž na prírodný „Ekopark“, ktorý by poskytol možnosti relaxu a športu Solinkárom, rodinám s deťmi aj psíčkarom v prirodzenom spojení s prírodou a lesoparkom. Týka sa len mestských pozemkov. Náš návrh "Ekoparku" Solinky vychádza z komunitného plánovania a jeho súčasťou je vysadenie veľkého množstva stromov a zelene. 

Skúsenosť a vlastnícke vzťahy v okolí nasvedčujú, že akýkoľvek stavebný zásah do tohto územia by spustil zásadnejšie zmeny územného plánu v tejto zóne a výraznú urbanizáciu okraja lesoparku. Verím, že nikto z poslancov nebude pozmeňovacími návrhmi zahmlievať odlišný charakter obidvoch návrhov. Verím tiež, že zastupiteľstvo zváži aj petíciu proti výstavbe na lúke, ktorú podpísalo už 2400 občanov, názory botanikov, ekológov a občianskych združení, ktoré sa jednoznačne prikláňajú za variant bez akejkoľvek výstavby. Dovolím si tvrdiť, že jasný je aj väčšinový názor obyvateľov sídliska.  

Ak prejde iba návrh mesta, cez zmenu územného plánu zóny sa môže podariť zablokovať riešenie parku v tomto území aj v budúcnosti.

Ak by ste chceli niečo ohľadom tohto hlasovania napísať poslancom zo svojho volebného obvodu a poprosiť ich, aby brali do úvahy aj názor občanov a ekologické hlľadisko, pripájam link s oficiálnymi emailovými adresami: http://www.zilina.sk/zastupitelsky-zbor-mesta-zilina/

 

Držte palce a o rozhodnutí poslancov a o hlasovaní a ďalších krokoch vás budem informovať.


Peter Cibulka

Najbližšie hlasovanie o lúke medzi Solinkami a lesoparkom Chrasť

2019-08-27 22:08:03

Vážení občania,

chcel by som vám nesmierne poďakovať za to, že ste sa aktívne zapojili do tejto petície, ktorej cieľom je ochrániť sídlisku Solinky a celej Žiline jednu lúčnu zónu medzi sídliskom Solinky nad zastávkou Jaseňová a lesoparkom Chrasť, prípadne vytvoriť Ekopark, ktorý by rešpektoval jej prirodzený charakter, a ktorého vytvorenie by garantovalo nezastavenosť a prírodný charakter územia.

Momentálne je situácia taká, že na mestskom zastupiteľstve 17. septembra 2019 budeme rozhodovať o návrhoch na urbanistickú súťaž využitia tohto priestoru. Vedľa seba sa objavia návrh Ekoparku, ktorý je vytvorený v zmysle tejto petície a návrh, ktorý predložil primátor Peter Fiabáne, ktorý ráta s využitím tohto priestoru aj na vybudovanie športovo rekreačných budov a objektov, či parkovísk. Plaváreň na tomto mieste viackrát označil , ako jednu zo svojich priorít. Som presvedčený, že výsledkom takejto súťaže by nakoniec bola zmena charakteru tohto územia a ohrozenie samotného lesoparku postupujúcou výstavbou. Je mi ľúto, že podpora poslancov je na základe výstupov z komisií pred zastupiteľstvom zatiaľ skôr naklonená tomuto návrhu. O najbližších krokoch vás budem informovať a následne aj o výsledkoch hlasovania.

Ak by mal hocikto z vás nejaký návrh, ktorý by pomohol pomôcť zachovať prírodný charakter tohto územia, vytvorme aj diskusiu, pod týmto oznamom.

S pozdravom Peter Cibulka


Peter Cibulka

Poďakovanie za podpisy a podporu lúky pod lesoparkom Chrasť

2018-11-05 11:24:17

Vážení občania,

chcel by som vám veľmi poďakovať za vaše podpisy na tejto petícii proti výstavbe na lúke pod lesoparkom Chrasť. Najmä vďaka nim a odbornej pomoci ekológov sa podarilo lúku uchrániť od stavebných zásahov. Budem sa veľmi snažiť, aby to tak ostalo aj naďalej. Mojím ďalším cieľom a snom je pripojenie lúky k lesoparku a získanie statusu chráneného územia. Jediným možným zásahom v takejto koncepcii je vytvorenie prírodného parku a oficiálneho venčoviska.

Držme si palce a ešte raz vám všetkým nesmierne ďakujem za pomoc. S pozdravom Peter Cibulka


Peter Cibulka

Poďakovanie za podpis petície

2017-11-01 00:48:14

Dobrý deň, chcel by som všetkým veľmi poďakovať za podpis petície. Už je nás spolu aj s papierovou verziu vyše 1500. Najmä vďaka vám sa podarilo odkloniť výstavbu vysokých horolezeckých hál a iných stavieb. Na budúci rok podám návrh na zmenu územného plánu tak, aby sa tam nemohli stavať žiadne stavby a urobím ďalší krok k tomu, aby tam vznikol prírodný park.

Aj z dôvodu ochrany prírody a zelene kandidujem na post predsedu a poslanca Žilinského samosprávneho kraja vo voľbách, ktoré sa konajú túto sobotu. Ak by som sa stal predsedom alebo poslancom VÚC, budem mať ďalšie výrazné možnosti, ako bojovať za prírodu a zdravý rozum a určite vás nesklamem ani v tejto pozícii.

Pekný deň a verím, že nakoniec v boji o lúku pod lesoparkom Chrasť zviťazíme.

 

S pozdravom Peter Cibulka, mestský poslanec za Solinky a autor petície Proti zastavaniu lúky pod lesoparkom Chrasť v Žiline.

 


Peter CibulkaZdieľajte túto petíciu

Pomôžte tejto petícii získať viac podpisov.

Ako prezentovať petíciu?

  • Zdieľajte petíciu na svojej nástenke na Facebooku a v skupinách súvisiacich s témou vašej petície.
  • Kontaktujte svojich priateľov
    1. Napíšte správu, v ktorej vysvetlíte, prečo ste túto petíciu podpísali. Ak ľudia pochopia dôležitosť témy, je väčšia pravdepodobnosť, že petíciu podpíšu.
    2. Skopírujte a vložte webovú adresu petície do vašej správy.
    3. Odošlite správu prostredníctvom e-mailu, cez SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram a LinkedIn.Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...