PETÍCIA ZA ZRUŠENIE PRÍSTUPU VEREJNOSTI DO CHOVNÉHO ZARIADENIA NA CHOV NEBEZPEČNÝCH ŽIVOČÍCHOV V JAKUBOVANOCH (OKR. LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ)

My, podpísaní občania, žiadame zrušenie prístupu verejnosti do chovného zariadenia pre chov nebezpečných živočíchov v ZOOKONTAKT, s.r.o, IČO 36 416 835 na adrese Jakubovany 189, 032 04 Jakubovany.

Vedú nás k tomu nasledovné dôvody:
- zvýšená premávka a znečistenie v obci a v doline
- nedostatočná infraštruktúra
- zníženie bezpečnosti v obci
- obavy z úteku nebezpečných živočíchov
- došlo k zrejmému zásahu do pokojného stavu na základe ustanovenia § 5 Občianskeho zákonníka
- nesúhlas s podnikaním na úkor zvierat




Facebook