Zrušenie jednosmernej cesty Trenčín-Belá (za Tescom)

Petícia za zrušenie jednosmernej cesty Trenčín-Belá (za tescom) s cieľom zlepšiť dopravu a znížiť počet áut vytvárajúcich kolóny. Väčšina vodičov a obyvateľov v okolí cíti, že táto cesta bola dobre navrhnutá a fungovala dobre aj pred jej zmenou na jednosmernú. Zrušenie jednosmernej cesty by teda umožnilo obnovenie pôvodného dvojsmerného prepojenia, čo by mohlo zlepšiť plynulosť dopravy a zároveň pomôcť zmierniť zápchy na okolitých cestách.

Podpísaním petície môžete prispieť k dosiahnutiu tohto cieľa. Petícia by mala slúžiť ako podnet pre príslušné úrady, aby sa zapojili do diskusie a vyhodnotili možnosti zrušenia jednosmernej cesty. Je dôležité zdôrazniť, že rozhodnutie o zrušení jednosmernej cesty musí byť založené na správnej analýze dopravy a počtu vodičov na ceste, ako aj na potenciálnych následkoch zrušenia jednosmernej cesty.

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Belá na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBOPlatená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...