Zmena volebného systému pre voľby do NR SR

My, dole podpísaní občania, na základe čl. 27 Ústavy SR a zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve žiadame, aby bol Národnou radou SR prijatý ústavný zákon, ktorým sa zmení spôsob a systém volieb do Národnej rady SR, tak, že Voľby poslancov do najvyššieho legislatívneho orgánu Slovenskej republiky (NR SR) by sa konali raz za štyri roky počas jediného dňa (v sobotu).

Každý volič má dva hlasy, jedným volí priamo konkrétnu osobnosť vo svojom volebnom obvode podľa aktuálnych okresov územného členenia SR (69 okresov po 1 poslancovi, jeden spoločný obvod pre všetkých 5 okresov Bratislavy, v ktorom si voliči zvolia 3 poslancov a jeden spoločný obvod pre všetkých 5 okresov Košíc, v ktorom si voliči zvolia 3 poslancov) , druhý odovzdáva straníckym kandidátom (stranám) v jednom volebnom obvode zodpovedajúcom celej SR.

Vo voľbách si občania zvolia 75 členov – konkrétnych osobností (poslancov), volených vo všeobecných, priamych, rovných a tajných voľbách väčšinovým volebným systémom s absolútnou väčšinou v jednokolových voľbách s preferenčným hlasovaním, v rámci volebných obvodov. Ďalší členovia zákonodarného zboru sa doplnia, podľa poradia a váhy preferenčných hlasov, príslušným počtom kandidátov z kandidačných listín strán tak, aby bol z hľadiska celkového počtu poslancov zachovaný pomer mandátov politických strán a odovzdaných hlasov voličov (započítajú sa hlasy odovzdané stranám aj osobnostiam so straníckou príslušnosťou, tak aby sa celkový pomer z hľadiska všetkých odovzdaných hlasov (v rámci celej SR) vystihol čo najpresnejšie).

Súčasne prah zvoliteľnosti straníckych kandidátov bude znížený na percento zodpovedajúce jednému mandátu podľa volebnej účasti. Kandidovať v regionálnych volebných obvodoch môžu iba konkrétne osobnosti, ktoré môžu a nemusia mať stranícku príslušnosť (z hľadiska ústavného práva byť volený, nemožno ani jedným ani druhým zakázať kandidovať).

Z hľadiska zachovania pomeru rozdelenia všetkých mandátov bude konečný počet mandátov pre jednotlivé strany stanovený tak, že ich celkový počet tvoria v prvom rade priamo zvolení kandidáti, a potom sa dopĺňa podľa poradia príslušným počtom kandidátov z kandidačných listín strán. Priamo zvolení nezávislí kandidáti nebudú mať vplyv na určenie pomeru a ich počet nebude dopĺňaný.

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Michal Šulek na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...