PETÍCIA ZAparkovanie v Žiline

Touto petíciou žiadame mesto Žilina a mestské zastupiteľstvo, aby urýchlene začalo riešiť alarmujúcu parkovaciu situáciu v našom meste.

Nedostatok parkovacích miest je jedným z najväčších problémov nášho mesta. Ako obyvatelia Žiliny sme tak často nútení zaparkovať na provizórnom mieste, čím riskujeme pokutu.Nevhodne parkujúce autá navyše blokujú chodníky a obmedzujú mestskú zeleň. V horšom prípade tiež blokujú príjazd hasičov a záchráchranných zložiek. Zahusťovanie dopravy vo verejnom priestore sa týka každého z nás. 

Situácia s parkovaním v Žiline dospela do štádia, keď je potrebné ju začať urýchlene riešiť. Chceme, aby bolo naše mesto prívetivým miestom pre život, odkiaľ nebudú mladí ľudia utekať. 

Žiadame preto mesto Žilina a mestské zastupiteľstvo, aby podporilo výstavbu nových parkovacích miest, ktoré by vyriešili aktuálnu situáciu. Zlepšenie parkovania uľahčí život nám všetkým.

Ďakujeme.


Petičný výbor:

Lukáš Novotný (Nanterská 1680/19, 010 08, Žilina)

Bc. Ladislav Gerebenits (Dobšinského 1599/20, 010 08, Žilina)

Jaroslav Pokryvka (Agátová 189/26, 010 01, Žilina) 

Jaroslav Hruška (Dolná Trnovská 1409/154, 010 01, Žilina)Ja, dolu podpísaný/á, podporujem túto výzvu OZ ZAparkovanie, PETÍCIA „ZAparkovanie v Žiline“OZ ZAparkovanie    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem OZ ZAparkovanie na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBOPlatená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...