Zachovanie priamych autobusových spojov do BA a späť v CP platnom od 19.08.2018

My občania okresu Pezinok týmto žiadame koordinátora Bratislavskej integrovanej dopravy, a.s. a Bratislavský samostrpávny kraj a Hlavné mesto Bratislava o odklad platnosti navrhovaných zmien v novom CP prímestkých autobusových spojení prevádzkovaných spoločnosťou Slovak lines, a.s., ktorý má vstúpiť do platnosti 19.08.2018. 

Táto zásadná zmena nebola riadne a s dostatočným predstihom odkomunikovaná cestujúcej verejnosti a tak nemala možnosť sa k nej vyjadriť. Táto zmena skomplikuje, cestovanie za prácou, školou tým, že ruší mnohé najvyťaženejšie spoje a v niektorých obciach okresu všetky priame autobusové spoje do hlavneho mesta Bratislavy a Trnavy a niektoré spoje medzi obcami okresu. Cestujúci sú tak nútení prestúpiť v Pezinku na vlak, prípadne ďalší spoj v rámci Bratislavskej integrovanej dopravy (autobus, MHD, vlak). 

Žiadame odloženie plaťnosti nového CP, kým nebudú prerokované všetky relevatné námietky, podnety cestujúcej verenosti. Teda žiadame zachovanie v súčasnosti platného cestovného poriadku do momentu dosiahnutia verejne zhody.

Cestujúca verenosť môže svoje námietky, sťažnosti a návrhy pre Bratislavský samosprávny kraj, Bratislavskú integrovanú dopravu,a.s., Slovak lines, a.s. vyjadriť prostredníctvom formulára.

 


Zuzana Butasova    Kontaktujte autora petície