Za čistý vzduch v Levoči

PETÍCIA

Za čistý vzduch v Levoči

My, nižšie podpísaní, obyvatelia mesta Levoča a okolitých obcí dlhodobo vnímame obťažujúci zápach, pravidelne sa šíriaci z polí a trávnatých porastov obhospodarovaných spoločnosťou TATRA-AGROLEV, s.r.o., spôsobený údajnou aplikáciou nezávadného hnojiva.  

Silný zápach nad akceptovateľnú a tolerovateľnú mieru znepríjemňuje a obťažuje bežný život obyvateľov nášho mesta a okolitých obcí. Opakovane sa vyskytujúci zápach je u mnohých obyvateľov sprevádzaný zdravotnými ťažkosťami, čo potvrdila anketa, ktorej sa zúčastnilo takmer 1000 ľudí.        

My, obyvatelia mesta Levoča a okolitých obcí sa v obave o naše zdravie opakovane dožadujeme sprístupnenia informácií a listinných dokladov, preukazujúcich zdravotnú nezávadnosť látok a produktov aplikovaných spoločnosťou TATRA-AGROLEV, s.r.o. ako údajné hnojivo. Vzhľadom k tomu, že takéto informácie a doklady sú nám dlhodobo odopierané, vyjadrujeme pochybnosť o deklarovanej nezávadnosti látok a produktov aplikovaných do pôdy spoločnosťou TATRA-AGROLEV, s.r.o. a obavu o bezpečnosť a zdravie obyvateľov mesta, okolitých obcí a ich návštevníkov.     

Touto petíciou preto vyjadrujeme našu občiansku nespokojnosť a žiadame  

-          mesto Levoča o bezodkladné vykonanie všetkých právnych krokov a využitie všetkých  zákonných možností vo vzťahu k pôvodcovi zápachu, smerujúcich k zamedzeniu jeho ďalšieho šírenia na území nášho mesta,

-          mesto Levoča o aktuálne a podrobné informovanie obyvateľov mesta o vykonaných právnych krokoch, vrátane zverejnenia všetkých podaných podnetov, sťažností resp. iných úradných podaní a doručených odpovedí, vyrozumení, rozhodnutí, opatrení resp. iných správnych aktov dotknutých orgánov verejnej moci, a to všetko v rozsahu umožnenom príslušnými právnymi predpismi,

-          príslušné orgány verejnej moci o bezodkladné prijatie a nariadenie takých opatrení, ktorými dôjde k účinnému zamedzeniu šírenia sa zápachu v meste Levoča a okolí, vyvolaného aplikáciou látok a produktov do pôdy spoločnosťou TATRA-AGROLEV, s.r.o.,

-          príslušné orgány verejnej moci o zverejnenie všetkých rozhodnutí, opatrení alebo iných správnych aktov umožňujúcich spoločnosti TATRA-AGROLEV, s.r.o. aplikovať konkrétne látky a produkty do pôdy a o zdravotnej nezávadnosti aplikovaných látok a produktov,

-          spoločnosť TATRA-AGROLEV, s.r.o. o okamžité a trvalé zamedzenie šírenia zápachu v meste Levoča a okolí vyvolanom prevádzkou resp. činnosťou tejto spoločnosti,

-          spoločnosť TATRA-AGROLEV, s.r.o. o zverejnenie všetkých rozhodnutí, povolení, opatrení alebo iných správnych aktov príslušných orgánov verejnej moci, umožňujúcich spoločnosti TATRA-AGROLEV, s.r.o. aplikovať konkrétne látky a produkty do pôdy a o zdravotnej nezávadnosti aplikovaných látok a produktov.          

Petičný výbor:

predseda petičného výboru:
Miroslav Lesňák, Za sedriou 1270/34, 054 01 Levoča

členovia petičného výboru:
Eva Otrubčáková, M.R.Štefánika 1377/8, 054 01 Levoča
Dominika Hlavačová, Mečedeľovce 14, 053 14 Spišský Štvrtok
Ivana Kellnerová, Rozvoj 21/A, 054 01 Levoča

 


Miroslav Lesňák    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Miroslav Lesňák na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...

Facebook