Vyjadrenie nesúhlasu s konaním zhromaždenia ĽSNS v Liptovskom Mikuláši

Vážený pán primátor,

obraciame sa na Vás ako občania a občianky mesta Liptovský Mikuláš, ktorí/é si hlboko vážia jeho bohatú históriu, ale zároveň nezabúda na jeho smutné stránky. Aj z úcty k 885 obyvateľom a obyvateľkám židovského pôvodu, ktorí/é boli v roku 1942 z nášho mesta deportovaní/é do koncentračných táborov, považujeme za morálne neprípustné verejné zhromaždenie členov strany ĽSNS na Námestí osloboditeľov v Liptovskom Mikuláši dňa 26.9.2019 o 16.00.

Táto skupina ľudí je verejne známa prejavmi rasovej neznášanlivosti a popieraním holokaustu, či podobných prejavov podľa zákona č. 257/2009 Z.z.. Preto si dovoľujeme vysloviť nesúhlas a pohoršenie nad tým, že mesto takéto zhromaždenie nezakázalo a zároveň sme presvedčení/é, že neboli využité všetky zákonné možnosti na zamedzenie konania akcie.

Pripomíname, že mesto Liptovský Mikuláš bolo známe toleranciou a príkladným spolunažívaním ľudí rôznych názorov a vierovyznaní.


Ľubomír Raši, Jana Mikuš Hanzelová, Róbert Repka    Kontaktujte autora petície