PETÍCIA za výstavbu a prevádzku útulku pre psov v BB

My, účastníci petičnej akcie, ako odozvu na dlhodobo neriešený stav a pribúdajúci počet bezprízorných zvierat v meste Banská Bystrica, svojím podpisom slobodne a vážne prejavujeme vôľu podporiť vznik a prevádzku Útulku pre týrané a opustené zvieratá v meste Banská Bystrica a v súlade s článkom 27 Ústavy SR a zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve, následne v znení zákona č. 242/1998 Z.z. o petičnom práve, žiadame poslancov Mestského zastupiteľstva, aby v zákonnej forme kladne rozhodli o zriadení Útulku pre týrané a opustené zvieratá v Banskej Bystrici z peňažných prostriedkov, ktoré mesto vyzbiera na dani zo psov. Zároveň týmto vyjadrujeme svoju podporu za účelom pomoci, záchrany a znovu umiestnenia týraných a opustených zvierat nachádzajúcich sa v meste Banská Bystrica vo všetkých legitímnych a zákonných krokoch smerujúcich k vzniku a dlhodobému prevádzkovaniu Útulku pre opustené a týrané zvieratá v Banskej Bystrici.

Svoju žiadosť odôvodňujeme nasledovne:

  • medializované množiace sa prípady týrania a surového zaobchádzania s nechcenými, opustenými a túlavými zvieratami

  • pribúdajúci počet opustených a bezprízorných zvierat zvyšuje riziko ohrozenia každého občana mesta

  • túlavé zviera predstavuje potencionálneho šíriteľa chorôb, životu nebezpečných nákaz a možnosť uhryznutia občanov na verejných priestranstvách

  • zriadenie a dlhodobé prevádzkovanie Útulku pre týrané a opustené zvieratá je humánnym riešením vzniknutej a dlhodobo neriešenej situácie

 

Zastupovaním účastníkov petičnej akcie pred orgánmi mesta je poverený:

Barbora Liptáková, Starohorská 35, 974 11 Banská Bystrica

Ján Mikula, Ďumbierska 24, 974 11 Banská Bystrica

 


Barbora Liptáková    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Barbora Liptáková na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...

Facebook