PETÍCIA za výstavbu a prevádzku útulku pre psov v BB

My, účastníci petičnej akcie, ako odozvu na dlhodobo neriešený stav a pribúdajúci počet bezprízorných zvierat v meste Banská Bystrica, svojím podpisom slobodne a vážne prejavujeme vôľu podporiť vznik a prevádzku Útulku pre týrané a opustené zvieratá v meste Banská Bystrica a v súlade s článkom 27 Ústavy SR a zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve, následne v znení zákona č. 242/1998 Z.z. o petičnom práve, žiadame poslancov Mestského zastupiteľstva, aby v zákonnej forme kladne rozhodli o zriadení Útulku pre týrané a opustené zvieratá v Banskej Bystrici z peňažných prostriedkov, ktoré mesto vyzbiera na dani zo psov. Zároveň týmto vyjadrujeme svoju podporu za účelom pomoci, záchrany a znovu umiestnenia týraných a opustených zvierat nachádzajúcich sa v meste Banská Bystrica vo všetkých legitímnych a zákonných krokoch smerujúcich k vzniku a dlhodobému prevádzkovaniu Útulku pre opustené a týrané zvieratá v Banskej Bystrici.

Svoju žiadosť odôvodňujeme nasledovne:

  • medializované množiace sa prípady týrania a surového zaobchádzania s nechcenými, opustenými a túlavými zvieratami

  • pribúdajúci počet opustených a bezprízorných zvierat zvyšuje riziko ohrozenia každého občana mesta

  • túlavé zviera predstavuje potencionálneho šíriteľa chorôb, životu nebezpečných nákaz a možnosť uhryznutia občanov na verejných priestranstvách

  • zriadenie a dlhodobé prevádzkovanie Útulku pre týrané a opustené zvieratá je humánnym riešením vzniknutej a dlhodobo neriešenej situácie

 

Zastupovaním účastníkov petičnej akcie pred orgánmi mesta je poverený:

Barbora Liptáková, Starohorská 35, 974 11 Banská Bystrica

Ján Mikula, Ďumbierska 24, 974 11 Banská Bystrica

 


Barbora Liptáková    Kontaktujte autora petície
Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )