STOP SKLÁDKE NA SPIŠI!

„My, dolepodpísaní občania z dôvodov uskutočnenia rozšírenia Regionálnej skládky odpadov Kúdelník II. o etapu 4 a 5, celkovo o 1 050 000  m³ odpadu (cca 1 260 000 ton odpadu) ŽIADAME V TEJTO FÁZE ZASTAVIŤ akékoľvek činnosti! Svojim podpisom vyjadrujeme nesúhlas s rozšírením skládky Kúdelník II., nakoľko dobudovanie bude mať rovnako ako súčasný stav prevádzkovania negatívny ekologický dopad na okolie krajiny a obyvateľov žijúcich v dotknutých obciach Lieskovany, Markušovce, Odorín, Danišovce, ... záhradkárska oblasť Markušovská cesta a obyvatelia 47367135_362874364292799_2140131900939829248_n.jpgpriľahlej obytnej zóny na Podskalskej ulici v Spišskej Novej Vsi a v meste Spišská Nová Ves, ako aj v blízkosti Národného parku Slovenský Raj. 


Obyvatelia okolia skládky    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu


ALEBO

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená na našej stránke. Všetky údaje, ktoré poskytnete v tomto formulári, však uvidí autor petície.

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Facebook