Pozastavenie rekonštrukcie vnútrobloku na sídlisku Západ

My, podpísaní obyvatelia mesta Spišská Nová Ves, hlavne sídliska Západ 1 žiadame, aby sa pozastavili procesné úkony na projekte rekonštrukcie vnútrobloku na sídlisku Západ, medzi bytovkou Kolárska a CVČ.

Tento projekt bol vytvorený od stola skupinkou ľudí, ktorí nežijú na tomto sídlisku a nepoznajú život a problémy tohto územia. Neuskutočnilo sa verejné vypočutie projektanta ani participatívne stretnutie dotknutých obyvateľov sídliska.

Dokonca títo ľudia rozhodli aj BEZ konzultácie s riaditeľkou CVČ, ktorá má v správe práve tento dotknutý pozemok, ktorého sa projekt bytostne dotýka.

Žiadame participatívne stretnutie občanov sídliska, kde sa vezmú do úvahy pripomienky práve dotknutých občanov z okolia realizácie tohto projektu. Nechceme otvorené ohnisko, ďalšie workoutové ihrisko, či ďalšie multifunkčné ihrisko (tieto máme 50m ďalej na dvore ZŠ Hutnícka). Taktiež žiadame, aby detské ihrisko bolo prispôsobené výhradne pre najmenšie deti ako to bolo doteraz a viac prvkov.

Vzhľadom na klimatické problémy je dôležité dbať aj na udržanie, prípadne rozširovanie zelených plôch, nie ich ničiť pre pohladenie duše nerozvážnych ľudí.322936012_857878545544872_3897892975525483476_n.jpg


Miroslav Uhrin    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Miroslav Uhrin na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBOPlatená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...