PETÍCIA proti výstavbe bytového domu na Tematínskej 1 v Bratislave - Petržalke

PETÍCIA proti výstavbe bytového domu na Tematínskej  1 v Bratislave - Petržalke

My, pod touto petíciou podpísaní občania, nesúhlasíme s prestavbou ani výstavbou na účely bytového či polyfunkčného domu s funkciou bývania na Tematínskej  1, v Bratislave -  Petržalke, stavba súpisné číslo 3228 postavená na pozemku parcel. číslo 1476 o výmere 1 641 m2 a pozemku  parcel. číslo 1477 o výmere 4 369  m2.

Budova bývalej materskej školy s areálom na Tematínskej 1 v Bratislave - Petržalke, ktorá mohla po rekonštrukcií slúžiť ako zariadenie sociálnych služieb pre seniorov, materskú školu alebo na iný verejnoprospešný účel bola prevedená zo štátneho vlastníctva DO VLASTNÍCTVA súkromnej obchodnej spoločnosti.

S ohľadom na výmeru pozemkov a lokalitu nie je možné vylúčiť budúce využitie na výstavbu bytových domov alebo podobných stavieb. Myslíme si, že budova s areálom by mali byť v budúcnosti používané, tak aby v nich boli vykonávané či poskytované predovšetkým sociálne alebo vzdelávacie služby.

Petičný výbor:
Michal Radosa, Lietavská 3, 851 06 Bratislava, 06.05.1977 

Ing. Jarmila Gonzalez Lemus, Starhradská 14, 851 05 Bratislava, 25.08.1975

Mgr. Pavol Škápik, Gessayova 23, 851 03 Bratislava, 03.02.1985 

Osoba určená na zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy a na doručovanie petičných hárkov poštou: Michal Radosa, Lietavská 3, 851 06 Bratislava, 06.05.1977

 

IMG_20180916_160606.jpg


Michal Radosa, Lietavská 3, 851 06 Bratislava,06.05.1977    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Michal Radosa, Lietavská 3, 851 06 Bratislava,06.05.1977 na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBOPlatená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...