Petícia za zrušenie maturitnej skúšky 2022

Vážený Pán minister školstva,

 

Pomocou tejto petície Vás opäť žiadame v mene žiakov budúceho 4. ročníka stredných škôl Slovenskej republiky prosíme a žiadame, aby ste zvážili zrušenie maturít 2022 (tak ako aj v roku 2020 a 2021).
Už teraz v momentálnej situácii si logicky myslíme, že prichádza do úvahy táto možnosť maturít, formou priemeru známok za uplynulé štyri roky štúdia.
Myslíme si, že pre nás najvýhodnejšie bude známkovanie prospechu počas celého štúdia (teda 4 roky). Zároveň nám to príde veľmi fér voči nám, keďže maturanti 2020 mohli v poriadku maturovať no pre nás to je problém keďže máme veľa nedobratého a nevyvetveného učiva. Už teraz sú to takmer 2 školské roky, čo sa koná dištančná forma vzdelávania a je dokázané, že v domácich podmienkach sa žiak nenaučí ani z daľeka toľko, čo v škole. Nemyslíme si, že aj ak sa podarí ísť do školy do 4-tého ročníku, tak sa stihneme doučiť a dobrať zameškané učivo z druhého a tretieho ročníku a zároveň sa učiť učivo štvrtého ročníku a pripravovať sa na maturity. Je to časovo nemožné. Nemyslíme si že naša maturitná známka závisí od jednej skúšky ale od celkového štúdia (4 roky), takže si nemyslíme, že by pomocou aritmetického priemeru zmaturovalo kopu hlupákov. Tí ktorí by mali aritmeticky priemer - 4,5,by prepadli.. pretože takýmto ľudom by nevyšla logicky ani maturita. V skratke- spravil by sa aritmeticky priemer, no známka by sa nezaokrúhľovala ako minuli rok nahor/nadol (alebo ako to bolo neviem)...
Jednoducho, vzhľadom na momentálny stav v našej krajine spojený s pandémiou koronavírusu (COVID-19) nie sme dostatočne pripravení predstúpiť pred maturitnú skúšku hneď z niekoľkých dôvodov. Tuto sú názory a odpovede študentov a učiteľov z rôznych škôl, poprípade aj ich rodičov.

-Maturitná skúška je sprievodcom do budúceho života, práce a pokračovanie na vysoké školy. Pokiaľ žiaci už druhý rok niesú prítomní v škole na hodinách s priamym kontaktom s učiteľom, nemysím si, že je adekvátne ich postaviť pred skúšku a je logickejšie známky zpriemerovať zo známiek počas štúdia. Študenti sa v tejto situácii nemajú šancu naučiť ani na 50% oproti tomu, keby boli v škole. Keď ich postavíme pred maturitu a náporom situácie, dvojročného dištančného vzdelania, stresu a ostatným faktorom by maturitu nezvládli, tak už tak by prišli o 50% pracovných príležitostí, prihlášku na vysokú školu. Vďaka jednej skúške by sa im obrátil celý budúci život hore nohami. - Profesor vysokej školy. 


- Maturanti roku 2020 mali byť už v marci pripravení na maturitné skúšky, no napriek tomu, nematurovali. Maturanti 2021 zameškali menej vyučovania, ako budúci maturanti a taktiež nematurovali. No a my - budúcoročníštvrtáci sme tým pádom prišli o najdôležitejší výklad učiva určený na maturity a tie najkľúčovejšie ročníky - druhý a tretí, predpokladáme že aj časť štvrtého.

-Zvyšuje sa počet nakazených a aj hospitalizovaných omnoho rekordnejšie ako v roku 2020.

- on-line vyučovanie nám nedalo dostatočne vzdelanie. Musíme dobiehať veľa zameškaného učiva a čim ďalej tým viac sa učivo kopí. Dobiehame učivo minulého roka, a zároveň sa snažíme pripravovať na maturitné skúšky čo je pre nás náročné.

- celá táto situácia je stresujúca a chaotická pre nás študentov. Sme zmätení, máme chaos v učive. Je to úplne iné ako učenie sa naživo. Mávame problémy s internetovým pripojením. Veľa žiakov má viac členov rodiny a iba jeden počítač, tak sa online vzdelávania nemôžu zúčastňovať naplno.

- dištančný spôsob výučby nikdy nenahradí priamy kontakt žiaka s učiteľom v škole.
- niektorí učitelia na online vyučovanie kašlú
- sú učitelia, ktorí neučia, mnohí sa spoliehajú na internet a iba dávajú testy.
- učiteľ často zadá úlohu, ktorej látku nevysvetlil a čaká, že sa žiak si nájde učivo na internete a pochopí ho sám.

- celé vyučovanie v tomto školskom roku je z podstatnej časti len samoštúdiom (čo je nemysliteľné, keďže táto forma štúdia sa až robí na vysokej škole)

- najpodstatnejšie veci na maturity sa žiaci učia v druhom polroku druhého ročníku a taktiež v 3 ročníku, zároveň aj vo 4 ročníku. A nie je to len opakovanie vedomostí. Sú to aj nové, dôležité veci pre maturity.
Táto priama výuka a priamy kontakt žiaka s učiteľom počas online vyučovania úplne absentuje.


- je absolútne nemožné aby žiak takto mizerne pripravený vôbec pristupoval k maturitným skúškam ! V roku 2020 ste žiakom odpustili Maturity potom, čo sa 1,5 mesiaca neučili.
Teraz sa už študenti neučia 13  mesiacov a príchod do školy je v nedohľadne a majú ísť na maturitnú skúšku. Z pohľadu veľkej časti študentov a ich rodičov je to nemysliteľné.
- niektorí učitelia sú natoľko nezodpovední, že nám neposlali učebný materiál aj po tom, čo sme ich kontaktovali. Následne nás z toho aj napriek tomu skúšali.


Množstvo vedomosti nám už chýba teraz, na akúkoľvek redukciu učiva alebo jeho dobiehanie na maturity, je už teraz priveľmi neskoro.
Vzhľadom na tieto dôvody, nemôžeme podať 100 percentný výsledok na maturitnej skúške. Veľa žiakov si psychicky siahli na dno a trpia depresiou a ostatnými psychickými chorobami, vrátane stresu.
Boli by sme radi, ak by ste uznali, že tento systém vyučovania je pre nás maturantov maturujúcich v roku 2022 veľmi nedostatočný a neefektívny, a že nie sme vôbec pripravení predstúpiť pred maturitnú komisiu.

Prosíme Vás, aby ste prijali našu žiadosť a pochopili našu momentálnu situáciu, v ktorej sme sa ocitli.


Študenti, Maturanti 2022    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Študenti, Maturanti 2022 bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...