Peticia za zmenu rozhodovania o ochrannom pasme od cintorína

Súčasne platná právna úpravu zákona č. 131/2010 Z.z. je absolútne zastaralá a praktiky neaplikovateľná v praxi. Ochranné pásmo cintorína je podľa tejto zastaralej úpravy 50 metrov, t.z. nemôžete si postaviť dom na vlastnom pozemku. Tento zákon je už dnes v rozpore s realitou, pretože existuje veľa domov a stavieb, ktoré sú v tesnej blízkosti cintorínov. Pretože pred týmto nešťastným zákonom to bolo v pôsobností miest a obcí. 

Táto navrhovaná novela tieto kompetencie ponecháva opätovne na obciach a mestách a nedehonestuje pozemky nás obyvateľov. 

"Obec môže všeobecne záväzným nariadením ustanoviť ochranné pásmo pohrebiska v rozsahu najviac 50 metrov od hranice jehopozemku; vo všeobecne záväznom nariadení obec určí najmä pravidlá umiestňovania a povoľovania budov a stavieb so zreteľom na pietny charakter pohrebiska."  


Vlada Mancová Kielarová    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Vlada Mancová Kielarová na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...

Facebook