PETÍCIA za výstavbu úseku R3 Martin – Rakovo.

My, obyvatelia Turca, zamestnávatelia, zamestnanci a slovenskí motoristi denne stojaci v dopravných zápchach na juh od mesta Martin, svojim podpisom tejto petície žiadame kompetentných o urýchlenie začatie výstavby úseku rýchlostnej cesty R3 Martin – Rakovo a zaradenie tohoto úseku medzi najvyššie priority Ministerstva dopravy v pláne výstavby ciest na Slovensku.

Momentálne stanovený termín dokončenia na rok 2042 je omylom a nezmyslom a treba ho ihneď zmeniť. Osemkilometrová cesta medzi Martinom a Príbovcami je už teraz jednou kolónou s častými nehodami.

Po medializácii výstavby nového logistického centra reťazca Lidl v Rakove, ktoré počíta so zahustením dopravy o 400 – 500 kamiónov denne a s dopravou pre 410 budúcich zamestnancov, je absolútne nevyhnutné, aby bol tento úsek odovzdaný do užívania v rovnakom termíne, ako spustenie prevádzky logistického centra, čiže na konci roka 2024.

Touto petíciou žiadame kompetentných, aby pochopili vážnosť situácie, hroziaci úplný kolaps dopravy na juh od Martina a celého severo-južného ťahu. Keďže prípravné práce na tomto úseku boli už dávno vykonané, požadujeme, aby sa neodkladne začalo s výstavbou.

V Martine, 15. októbra 2021


Marek Belák, martinský poslanec    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Marek Belák, martinský poslanec na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBOPlatená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...