PETÍCIA ZA VÝSTAVBU OKRUŽNEJ KRIŽOVATKY V MESTE STRÁŽSKE

My, pod petíciou podpísaní občania, žiadame Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky a zároveň Ministra dopravy a výstavby SR, aby zaradilo do plánu výstavby na rok 2018 projekt výstavby okružnej križovatky v meste Strážske, konkrétne na križovatke ciest I. triedy 18 (I/18) a 74 (I/74), medzi ulicami Mierová, Osloboditeľov a Vihorlatská.

Žiadame, aby daná výstavba okružnej križovatky (kruhového objazdu) bola realizovaná do konca roku 2018 z dôvodov vysokej nebezpečnosti a rizikovosti daného cestného úseku, kde sú ohrozené najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva, teda najmä deti a mládež (v blízkosti sa nachádza Základná škola) a taktiež aj dôchodcovia(v blízkosti sa nachádza kostol a obytná zóna). Daný úsek je dopravnou tepnou medzi okresmi Michalovce, Humenné a Vranov nad Topľou.

 

Predseda petičného výboru:

Patrik Magdoško, Zámočnícka 147/3, 072 22 Strážske – poverený na zastupovanie v styku s orgánom vybavujúcim petíciu

Členovia petičného výboru:

Mgr. Milan Kaplan, J. Murgaša 1320/3, 071 01 Michalovce

Milan Potocký, Višňová 1835/19, 071 01 Michalovce

MUDr. Marián Maškulík, Mierová 33/2, 072 22 Strážske

PhDr. Ing. Miloš Meričko, Partizánska 28, 066 01 Humenné

Mgr. Miroslav Sopko, Zalužice 256, 072 34 Zalužice

 

 


Občianska Iniciatíva Zemplína    Kontaktujte autora petície