Peticia za vybudovanie cyklostezky z Banoviec n.B. k priehrade Prusy

Petícia na podporu vybudovania cyklotrasy k vodnej nádrži Prusy a okolo nej

To, že mesto Bánovce nad Bebravou zaostáva v budovaní akejkoľvek infraštruktúry, alebo aspoň v jej rekonštrukciách je dobre známe. Viac-menej, záujem o voľno-časové aktivity medzi nami občanmi určite stále je. Táto petícia poukazuje na potrebu vybudovania spevnenej, asfaltovej komunikácie k vodnej nádrži Prusy a okolo nej, s príslušnými dopravnými obmedzeniami tak, aby mohla byť širokou verejnosťou využívaná ako cyklotrasa. Cyklotrasa bude bezpochyby pridanou hodnotou v oblasti rekreácie, turistiky a športu nášho mesta, ktoré v súčasnosti takéto možnosti neponúka. Využívaná bude s obľubou okrem športovcov, aj rodinami s deťmi a seniormi.


Svojím podpisom pod túto petíciu vyjadrujeme podporu vybudovania cyklotrasy k vodnej nádrži Prusy a okolo nej. Žiadame vedenie Mesta Bánovce nad Bebravou a poslancov Mestského zastupiteľstva, aby sa touto všeobecne prospešnou otázkou po predložení tejto petície začali ihneď zaoberať.

https://www.facebook.com/cyklostezkabn/

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Jiri Matysek na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...

Facebook