Petícia za odvolanie vlády Igora Matoviča

Máme za to že nová vláda Igora Matoviča nekoná v prospech občanou Slovenskej republiky, nedrži sa programového vyhlásenia vlády a neplní si svoje predvolebné sluby. Máme za to že sučasná vláda neustále ohýba a žongluje s ustavou slovenskej republiky a snáží sa narušiť demokraticky a právny chod tejto krajiny. Vláda nárúša transparentný priebeh výberových konani na dôležitych uradných postoch a obsadzuje ich svojimi rodinnými príslusníkmi a známimi. Máme za to že samotný premier Slovenskej republiky sa dopustil tresného činu nátlaku na majitelov fitnes centier. Máme za to že je sú preukázane známosti významných vladnych funkcionárov so zakladatelmi a vodcami orrgamyzovanych zločineckych skupín.Máme za to že kroky súčasnej vlády v značnej miere narúšajú aj zahraničnú polityku Slovenskej republiky a medzinarodné politycké vzťahy. Ako občania demokratickeho zvrchovaneho štátu využívame svoje ustavne právo podla čl.32 ústavy slovenskej republiky, právo na politycký odpor a touto petíciou žiadame Prezidentku Slovenskej republiky Zuzanu Čaputovú aby vladu slovenskej republiky na čele s premierom Igorom Natovičom odvolala a pristúpila k vyhláseniu predčasných prlamentnych volieb. 


Viliam Zaverák    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Viliam Zaverák na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBO
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...