Hromadná pripomienka verejnosti k návrhu novely trestného zákona LP/2021/744

Zber podpisov pod hromadnú pripomienku bol ukončený. Keďže sme zozbierali dostatok podpisov, pripomienku sme zaslali ministerstvu spravodlivosti. Stále však môžete podporiť našu petíciu s prakticky zhodným obsahom. Ďakujeme

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky  predložilo 30. novembra 2021 do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely trestného zákona LP/2021/744.

V tomto návrhu sa okrem iného navrhuje zavedenie nového trestného činu „šírenia nepravdivej informácie“, za ktorý má hroziť trest odňatia slobody až do výšky 10 rokov, čo je trestná sadzba vyskytujúca sa napr. pri trestných činoch obchodovania s ľuďmi alebo vojnovej krutosti.

Vzhľadom na to, že verejná diskusia na Slovensku dlhodobo upadá a osočovanie či až kriminalizácia iných názorov sa objavuje čoraz častejšie, rozhodli sme sa podať hromadnú pripomienku verejnosti k uvedému návrh zákona s cieľom chrániť princípy demokracie a slobody prejavu.

Túto pripomienku považujeme za zásadnú. V prípade, že Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky nevyhovie hromadnej pripomienke, žiadame uskutočnenie rozporového konania, na ktoré budú písomne pozvaní nižšie uvedení zástupcovia verejnosti:

Dalibor Jurášek, Perličková 16, Bratislava 821 06
Jozef Jurík, Wolkrova 33, Bratislava, 851 01

1. Odstránenie návrhu trestného činu „šírenia nepravdivej informácie“

Navrhujeme z návrhu zákona vypustiť body 229 a 230, ktoré zavádzajú nový trestný čin „šírenia nepravdivej informácie“.

Odôvodnenie:

Zavedenie trestného činu „šírenia nepravdivej informácie“ považujeme za odporujúce princípom demokracie a právneho štátu.

Formulácie ako „nebezpečenstvo vážneho znepokojenia aspoň časti obyvateľstva“ či „ovplyvniť obyvateľstvo pri jeho rozhodovaní o závažných otázkach celospoločenského významu“ sa dajú vykladať veľmi široko a sú ľahko zneužiteľné.

Už v súčasnosti sme svedkami toho, že ľudia sa často boja nahlas povedať, čo si myslia. Platí to práve pre názory nekonformné, ktoré sú v demokracii tak dôležité pre vyvažovanie verejnej mienky. Vo Francúzsku sa až 56 % ľudí obáva vysloviť na verejnosti nepohodlný názor, v Nemecku či Švédsku 45 %.

Aj na Slovensku sme za posledné roky boli svedkami procesov, ktoré zrelativizovali povahu slobody prejavu. Už sme si zvykli, že aj za názor sa podáva trestné oznámenie. Zároveň je bežné, že nepopulárne názory bývajú označované za dezinformácie, hoaxy či hybridné hrozby.

Uvedený návrh zákona by významne prispel k rastu autocenzúry, ktorá je jedným z hlavných hybných elementov totality.

Veríme, že v demokracii sú základnými princípmi diskusia, tolerancia rôznych názorov a spoločné hľadanie pravdy. Paragrafy, ktoré môžu byť nebezpečným spôsobom zneužité, nemajú v demokratickom právnom štáte miesto.

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.

Podporte aj našu petíciu: https://www.peticie.com/peticia_za_ochranu_slobody_prejavu_pred_novelou_trestneho_zakona


Dalibor Jurášek    Kontaktujte autora petície