Petícia za ochranu života a zdravia motorkárov

  PETÍCIA

„na ochranu života a zdravia motorkárov“  

Vážená národná rada SR, Vážení poslanci Národnej rady SR

My, pod petíciou podpísaní občania, žiadame Národnú radu SR a poslancov Národnej rady SR aby prerokovali a schválili návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke takto:  

V § 5 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:  

Vodič motorového vozidla kategórie L3e a L4e a jeho spolujazdec sú povinní počas jazdy mimo obce používať odev určený pre motocyklistov spoločne s obuvou a ochranou rúk určenými pre motocyklistov“.    

Osoba určená pre styk s orgánom verejnej moci:  

JUDr. Martin Pagáč, K Dolnej stanici 706/15, Trenčín  

Fyzická osoba svojim podpisom na tejto petícii, v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov udeľuje súhlas na spracovanie poskytnutých osobných údajov výlučne na účely súvisiace s podaním petície.    

Cieľom petície je dosiahnuť vytvorenie minimálneho zákonného rámca v oblasti užívania a vedenia motorových vozidiel vybraných kategórií tak, aby si ich vodiči pod ťarchou zákona uvedomili aké dôležité je byť na motocykli riadne chránený.

Zákon už teraz určuje minimálnu ochranu vodiča motocykla v podobe povinnosti chrániť si zrak najmä okuliarmi alebo ochranným štítom a povinnosť vodiča a spolujazdca používať počas jazdy na hlave riadne upevnenú ochrannú prilbu určenú pre motocyklistov.  

Mimo ochrany zraku a ochrannej prilby je však nemenej dôležité aj oblečenie motorkára, ktoré v prípade nehody alebo pádu tvorí jedinú prekážku medzi telom motorkára a vozovkou, zemou a inými objektami v okolí.  

Vlastná nepríjemná a hrozivá skúsenosť ma presvedčila, že práve oblečenie môže motorkára vo veľkej miere ochrániť v prípade pádu či už pri nehode alebo pod vplyvom iných subjektívnych alebo objektívnych faktorov.  

Vybrané kategórie L3e a L4e zahŕňajú dvojkolesové motocykle s nízkym až vysokým výkonom, motocykle enduro, trialové motocykle a motocykle s postranným vozíkom. Ide o kategórie motocyklov, ktorých vodiči sú z dôvodu výkonu, rýchlosti a spôsobu využitia motocykla najviac ohrození nehodami a pádmi s často vážnymi následkami.  

Rovnako ako iní motorkári som sa aj ja veľa krát viezol na motorke tzv. „na ľahko“ (napríklad v krátkych nohaviciach a tričku). Vďaka súhre priaznivých okolnosti som v deň nehody mal kompletné motorkárske oblečenie, ktoré ma zachránilo od zranení a výrazne zmiernilo následky nehody a následného pádu v pomerne vysokej rýchlosti. 

Z týchto dôvodov vyzývam všetkých motorkárov, ich rodiny, známych, priateľov a všetkých ktorým záleží na živote a zdraví, aby podporili túto petíciu a dosiahli tak, že na cestách už neuvidíme motorkára ktorý sa veľkou rýchlosťou vezie na motorke v tielku, krátkych nohaviciach a v plážovej obuvi. Adrenalín, radosť z jazdy, pohoda a uvoľnenie duše patrí k jazde na motocykli. Nezabúdajte však že okrem veselej duše veziete na motorke aj svoje telo, ktoré je potrebné chrániť.   


Martin Pagáč    Kontaktujte autora petície
Facebook