Petícia za obnovenie priameho spojenia MHD medzi Lamačom a centrom Starého mesta

V posledných dňoch sme boli svedkami zrušenia priameho spojenia MHD medzi Lamačom a centrom Starého mesta. Toto spojenie malo pre všetkých obyvateľov veľký význam, umožňovalo rýchlu a pohodlnú cestu medzi týmito dvoma mestskými časťami, uľahčovalo cestovanie hlavne ľuďom s obmedzenou schopnosťou pohybu a rodinami s deťmi. Od zrušenia tohto spojenia sme nútení absolvovať komplikované prestupy a cesty, čo nás zbytočne zaťažuje.

Vyzývame preto príslušné orgány a dopravné spoločnosti, aby znova zaviedli priame spojenie MHD medzi Lamačom a Starým mestom. Toto spojenie by značne uľahčilo naše každodenné cestovanie, zvýšilo pohodlie a prispelo k zlepšeniu kvality života pre nás všetkých.

Taktiež by sme radi upriamili pozornosť na skutočnosť, že zmeny, ktoré sa udiali, boli založené na štatistikách z mesiaca jún. Zo štatistického hľadiska je tento mesiac zlým referenčným bodom, nakoľko ide o mesiac počas skúškového obdobia, kedy už školáci často nechodia pravidelne do školy a veľa ľudí je na dovolenke. Tieto okolnosti môžu viesť k skresleným údajom o dopyte a potrebe prepravy.

Touto petíciou chceme poskytnúť podporu nášmu starostovi pri jeho rokovaniach a stretnutiach s mestom a s orgánmi zodpovednými za verejnú dopravu. Veríme, že táto petícia môže pomôcť starostovi prezentovať názory a nespokojnosť obyvateľov Lamača s novými zmenami v dopravných trasách. Taktiež dúfame, že táto petícia by mohla poslúžiť ako dôkaz toho, že Lamačania sú nespokojní s týmito zmenami a že by sme boli radi, keby sa opäť obnovilo priame MHD spojenie medzi Lamačom a Starým mestom.

Veríme, že naša petícia nájde pochopenie a podporu u tých, ktorí majú moc rozhodovať o verejnej doprave v našom meste. Našou snahou je podporiť našeho starostu v jeho úsilí o zlepšenie dopravy. Prosíme o rýchle a pozitívne rozhodnutie, ktoré by nám umožnilo opäť využívať priame MHD spojenie medzi Lamačom a Starým mestom.

Ďakujeme za vašu pozornosť a podporu.


Martina Köpplova    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Martina Köpplova na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBOPlatená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...