Petícia #LepšiaDoprava v Bratislave

My, pod touto petíciou podpísaní obyvatelia Bratislavy, žiadame o okamžité odborné a koncepčné riešenie dopravy v našom meste. Doprava v Bratislave neodvratne smeruje ku kolapsu. Naše mesto potrebuje systémové riešenia odborníkov a nie populistické vyhlásenia politikov.

Žiadame vytvorenie efektívnej koncepcie dopravy s využitím odborníkov na dopravu,  ktorí navrhnú riešenie dopravy na niekoľko desiatok rokov dopredu. Verejná doprava, parkovacia politika, cyklodoprava, železničná doprava a chýbajúce prepojenie východnej a západnej časti mesta sú oblasti, kde to absolútne nenapreduje, práve naopak.

Neexistuje tu inštitúcia, ktorá by koordinovala kroky mesta, kraja, štátu a  investorov, čo absolútne brzdí rozvoj dopravy v hlavnom meste. Nie je možné, aby riešenia navrhovali politici od stola a aby sa developeri predbiehali v tom, kto predloží väčšiu atrakciu. 

Dennodenne počúvame reči o tom, ako sa rokuje, ale výsledok je opačný. Mesto smeruje do nezvládnuteľného kolapsu. Doprava vždy bola, je a bude súčasťou našich životov každý deň. Preto žiadame okamžité riešenia a nie populistické reči pred každými voľbami. 

 

Na vedomie: 

1. Mestské zastupiteľstvo v Bratislave

2. Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja

3. Ministerstvu dopravy a výstavby Slovenskej republiky


Občianska iniciatíva za koncepčné riešenia dopravy v Bratislave    Kontaktujte autora petície