Petícia proti zrušeniu slobodného prístupu k úsporám v II. pilieri

Dnes si môžu sporitelia, ktorí majú zabezpečený doživotný dôchodkový príjem v stanovenej výške priemerného dôchodku, vybrať svoje úspory z II. piliera, a to aj jednorazovo, alebo v ľubovoľnom počte výberov. Môžu tak naplniť aj tie svoje dôchodcovské potreby, ktoré sú investičného charakteru – výmena okien, zateplenie domu, splatenie zvyšku hypotéky, zaplatenie kvalitnejšej sociálnej/zdravotnej starostlivosti či spolufinancovanie štúdií svojich vnúčat. Túto možnosť im svojim hlasovaním  potvrdilo 126 poslancov schválením predmetného zákona v roku 2017.

67% sporiteľov si v rokoch 2018-2020 vybralo túto možnosť prístupu k úsporám. Novela zákona, ktorá v utorok 20.9.2022 prešla prvým čítaním v parlamente, im túto možnosť definovanú §33a  zákona 43/2004 Z.z., chce zobrať. Sporiteľ sa tak k svojim úsporám dostane len vo forme nízkych mesačných výplat.

Podpisom tejto petície vyjadrujem nesúhlas so zrušením slobodného prístupu k úsporám v II. pilieri z nasledujúcich dôvodov: 

·         Slobodný prístup k úsporám zvyšuje ich užitočnosť. Možnosť uspokojiť jednorazovo aj nákladnejšie potreby je zásadná výhoda II. piliera, ktorú I. pilier nedokáže ponúknuť.

·         Vstup do II. piliera je spojený s rizikom, že vplyvom ekonomického cyklu, vládnych rozhodnutí, či chybných investičných rozhodnutí, sporiteľ našetrí menej, ako by získal z prvého piliera. Slobodný prístup k úsporám spolu s možnosťou dedenia toto riziko vyrovnáva.

·         Zrušenie slobodného prístupu k úsporám nie je primerane zdôvodnené. Prístup k úsporám v II. pilieri je už dnes podmienený zabezpečením doživotného príjmu v priemernej výške, čo eliminuje riziko, že človek ostane v starobe bez príjmov.

·         Možnosť slobodne nakladať s úsporami nie je ojedinelá, prístup k úsporám je napríklad aj v krajinách ako Austrália alebo Spojené kráľovstvo.

·         Zrušenie slobodného prístupu k úsporám zníži atraktivitu II. piliera, čo môžu využiť politici, ktorí už dnes hovoria o jeho obmedzovaní, či zoštátnení, so záluskom na vyššie súčasné príjmy verejných financií a ich prerozdelenie, napríklad vo forme sociálnych balíčkov.  

Podporte prosím petíciu najneskôr do 25.10.2022(upravené), aby sme petíciu mohli doručiť poslancom pred rokovaním na ďalšej schôdzi.

Nezabudnite prosím potvrdiť email, ktorý vám po podpise príde do schránky.

Organizátori petície budú o jej výsledku informovať poslancov Národnej rady SR. Pevne veríme, že spoločný hlas tisícok občanov bude stačiť na to, aby poslanci prehodnotili toto oklieštenie slobodnej voľby.

Iniciátori petície:

Radovan Ďurana, analytik INESS Inštitút ekonomických a spoločenských analýz

Peter Gonda, riaditeľ Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika

Martin Mlýnek, podpredseda Občianskej konzervatívnej strany 

Miloš Moravčík, ekonóm

Ďalšie informácie k téme: www.iness.sk/2pilier


Radovan Ďurana    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Radovan Ďurana bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...