Petícia proti výstavbe "spaľovne" odpadu v extraviláne obce Žirany

Neďaleko Nitry plánuje nitrianska spoločnosť zaviesť energetické zhodnocovanie komunálnych odpadov a ostatných odpadov splyňovaním. Ročne by spracovala minimálne 56-tisíc ton odpadu.

Spoločnosť Ekomunal Nitra s.r.o. doručila obecnému úradu Žirany 139 stranový zámer činnosti, ktorej účelom je energetické zhodnocovanie komunálnych odpadov a ostatných odpadov splyňovaním. Podľa zámeru je navrhovaná činnosť situovaná v katastrálnom území obce Žirany, v extraviláne obce, približne 300 m južne od obce Žirany a 800 m severne od obce Kolíňany.

Info 1

Info 2

Info 3


Dávid Szórad    Kontaktujte autora petície
Facebook