Petícia proti výsledku súťaže "Kráľovna stužkovej 2013"

My, dolupodpísaní, žiadame o zmenu vo výsledku v súťaži "Kráľovna stužkovej 2013".

Všetci vieme, čo sa v tejto súťaži stalo. Každý, kto túto petíciu podpíše vyjadruje svoj nesúhlas s výsledkom, ale hlavne so spôsobom, akým sa výherkyňa dostala na 1. miesto po tom, čo Andrei bolo odrátaných takmer 27 000 hlasov, zatiaľ čo Kristíne cca 6000 hlasov. 

Nemôžme tento nespravodlivý výsledok nechať tak. Každý, kto za Andreu hlasoval vie, že ani jeden hlas nebol nadobudnutý podvodom, ani iným spôsobom, ktorý by mohol byť proti pravidlám. Všetkých cez 29 000 hlasov bolo nadobudnutých právom, čo môžu dosvedčiť všetci priatelia, ktorí za Andreu hlasovali a po celú súťaž stáli pri nej. 

Nenechajme to, prosím, len tak. Dosiahnime spravodlivosť !