Petícia proti telekomunikačným anténam na vodojeme v Čunove.

Dolupodpísaní obyvatelia nesúhlasíme s plánovaným umiestnením vysokovýkonných telekomunikačných antén pracujúcich v pásme 1800 MHz v celkovom počte deväť pod nádrž vodojemu, ktorý sa nachádza bezprostredne v zastavanej oblasti mestskej časti Bratislava - Čunovo. Taktiež sme proti výstavbe tzv. kontajnera Slovak Telekom s chladiacim ventilátorom na jeho streche vo výške 3,05 metra a technologickej skrine ZTE pri päte vodojemu. 

Predmetné telekomunikačné zariadenia patria v súčasnosti k najsilnejším zdrojom elektrosmogu. Najvyššia intenzita elektromagnetického poľa antén by bola na miestach vzdialených 50 až 300 metrov od päty vodojemu (primárny lúč). Postranné žiarenie aj bližšie. Tieto "panelové" antény by tvorili trvalý zdroj zdraviu škodlivého elektromagnetického žiarenia v celej oblasti. Príslušiace stavby (kontajner a skriňa ZTE) by boli navyše zdrojom hluku, ktorý by obťažoval široké okolie.

 

 


Ing. František Bizoň    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Ing. František Bizoň na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBOPlatená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...