Petícia proti navrhovanej zonácii Národného parku Veľká Fatra

Žiadame o neschválenie a prehodnotenie navrhovanej zonácie Národného parku Veľká Fatra, nakoľko na základe predloženej zonácie je zrejmé, že nedošlo k úprave existujúcich hraníc národného parku a ten tak aj naďalej nezohľadňuje medzinárodné kritériá IUCN. Je evidentné, že zonáciou sa nesleduje zachovanie najhodnotnejších častí územia, ale ide len o striktné dodržanie ustanovení §30 ods. 4 písm. a) a b) zákona 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov o ochrane prírody a krajiny, aby tieto zóny boli vymedzené na minimálne troch štvrtinách národného parku.

Zaradenie porastov, ktoré boli doteraz po desaťročia odborne obhospodarované do A zóny, resp. zaradenie porastov do B zóny a následne v horizonte 30 rokov do A zóny bez zásahu človeka, bude viesť k vytváraniu rovnorodých porastov a zníženiu ich statickej stability. Sú to porasty, kde je nevyhnutný aktívny prístup obhospodarovateľa lesa  na základe princípov  prírode blízkeho obhospodarovania lesa.  Snímka4.JPG


Ing. Mário Balala    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Ing. Mário Balala na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBO

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...