Petícia občanov mesta a okresu Levice proti výstavbe technologického zariadenia EZTOL "ekologické zhodnocovanie tekutých nebezpečných odpadov" v priemyselnom parku Levice-Géňa

My dolupodpísaní občania mesta a okresu Levice nesúhlasíme s výstavbou technologického zariadenia EZTOL "ekonomické zhodnocovanie tekutých nebezpečných odpadov"

R I Z I K Á

1/ Denne prinesú do Levíc 150 m3 nebezpečného tekutého odpadu (140 t) z nitrianskeho regiónu, z celého Slovenska.

2/ Denne 26 cisternových áut bude privážať do Levíc nebezpečný odpad.

3/ Je to ročne cca 50.000 t nebezpečného tekutého odpadu.

4/ Nie je doriešené, ako sa bude nakladať so vzniknutým tuhým a tekutým odpadom.

5/ Nie je doriešená doprava nebezpečného odpadu.

6/ V regióne máme aj bez tejto prevádzky niekoľko environmentálnych rizík:

3 regionálne skládky komunálneho odpadu, atómová elektráreň - skládka rádioaktívneho odpadu,

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Miloš Zaujec na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...