Peticia za to aby Osobna asistencia bola HPP

 

Žiadame pani ministra/ku SOC VECI A RODINY ,aby osobná asistencia  ďalej len OA nebola riešená príspevkom dohodou o vykonaní práce ani príjem definovaný z daňového priznania  "prijem ktorý nie je živnosťou ani podnikaním“ ako je tomu doteraz ale ako hlavný  pracovný pomer  buď zmluva s USPVAR alebo agentúrou ktorá by to zastrešovala ďakujeme za  zvyšovanie finančných príspevkov na osobnú asistenciu aj to, že sa to deje včas, ale žiadame a vyzývame zodpovedné inštitúcie, aby prehodnotili situáciu. Lebo Výška kompletného balíka sociálneho poistenia je vzhľadom k výške odmien z týchto príspevkov pre jednotlivé osoby, ktoré ich dostávajú, neprimerane vysoká.
Znižili by sa nezamestnanost, a pomohlo by to zvyšit HDPP 
Keby bola OA HPP platili by si  riadne odvody:

 • za asistenta  by platili riadne odvody:
 • zdravotné poistenie
 • nemocenské poistenie
 • starobné poistenie
 • invalidné poistenie
 • poistenie v nezamestnanosti
 • garančné poistenie
 • rezervný fond
 • úrazové poistenie
 • uplatnenie daňového bonusu na diéta
 • OA by mohol vykonávať rodič,alebo náhradný rodič dieťaťa s ŤZP do 18 rokov plnom rozsahu ako náhradu za svoj doterajší prijem z  pracovneho pomeru
 • umoznit OA od diagnostikovania ztp stavu dietata a nie az od 6rokov  
 • OA može vykonávať súdom ustanovený opatrovník osoby s ŤZP
 • OA može vykonávať Manžel/ka svojmu manželivy/ke(neskumal by sa vzstah) nahrada prijmu  
 • Výška by sa neznižovala o sumu zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť
 • rôzne mzdové ohodnotenie podlá krajov
 • platová kategória zdravotníctvo a sociálna starostlivosť
 • nárok na min mzdu
 • pracovny pomer na 8hod/den  240hodin mesačne

  Zdôvodnenie: finančný príspevok predstavuje najlacnejšiu a najdostupnejšiu formu starostlivosti o osoby so zdravotným postihnutím. príspevok pomáha zotrvávať v prirodzenom domácom prostredí, čo je v súlade s Dohovorom o právach osôb so zdravotným postihnutím. Osobní asistenti/osobné asistentky nemajú vôbec nemocenské poistenie a poistenie v nezamestnanosti zdravotné poistenie starobné poistenie invalidné poistenie poistenie v nezamestnanosti garančné poistenie rezervný fond úrazové poistenie a nie je možné si ich doplácať samostatne. Keď sa s osobnou asistenciou na Slovensku začínalo bola hodinová sadzba o 183 % vyššia ako minimálna mzda (v roku 1999 bola osobná asistencia 55 Sk a minimálna hodinová mzda bola 19,40 Sk). osoby vykonávajúce osobnú asistenciu sú oveľa viac zasiahnuté  nepriaznivým vývojom ekonomickej situácie (patria medzi nízkopríjmové skupiny), väčšinou bez možnosti sa z tejto situácie sami dostať. Priemerná mzda v národnom hospodárstve za rok 2021 dosiahla 1211 eur, čo je čistá mesačná mzda na úrovni 921,98 eur (tak ako pri hrubej minimálnej mzde 646 eur je výška čistej mzdy 525,65 eur). Navrhovatelia síce vychádzajú z čistej minimálnej mzdy, ale nezohľadňujú, že zamestnanec má nárok na dovolenku, iné dodatočné dni voľna (tzv. paragrafy), má hradené všetky sociálne odvody a iné benefity, preto navrhujeme sumu adekvátne zvýšiť. Priemerná mzda na hodinu z priemernej mzdy v národnom hospodárstve vychádza na 7,21 eur. zmeniť aby OA nebola riešená príspevkom dohodou o vykonaní práce ani príjem definovaný z daňového priznania  "prijem ktorý nie je živnosťou ani podnikaním“ ako je tomu doteraz ale hlavný  pracovný pomer.

richard hutnicky    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem richard hutnicky na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBO

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...