osobna asistencia HPP

My Osobný asistenti  Slovenskej republiky žiadame Bc. Milana Krajniaka  aby osobná asistencia bola prehodnotená a pretransformovaná na riadny pracovný pomer riadna zmluva s USPVAR  náhradný zdravotný asistent  a nie prijem ktorý nie je živnosťou ani podnikaním respektíve príspevok ani dohoda o vykonaný prace ale zaradená do kategórie zdravotníctvo a sociálna starostlivosť

aby mohol/la

 • osobnú asistenciu vykonávať rodič alebo náhradný rodič dieťaťa s ŤZP do 18 rokov plnom rozsahu  nie len max 4 hodiny 
 • osobnú asistenciu vykonávať súdom ustanovený opatrovník osoby s ŤZP
 • Výška by sa neznižovala o sumu zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť
 • za osobného asistenta by platili riadne odvody:
 • zdravotne poistenie
 • nemocenské poistenie
 • starobne poistenie
 • invalidne poistenie
 • poistenie v nezamestnanosti
 • garančne poistenie
 • rezervný fond
 • úrazové poistenie
 • uplatnenie daňového bonusu na diéta
 • rôzne mzdové ohodnotenie podlá krajov
 • platová kategória zdravotníctvo a sociálna starostlivosť
 • mzdový bod podľa úkonov:
  vstávanie, líhanie, polohovanie, osobná hygiena a toaleta, obliekanie, vyzliekanie, podávanie liekov, sprostredkovanie komunikácie pre sluchovo postihnuté osoby a pre hlucho slepé osoby, sprostredkovanie komunikácie formou augmentatívnej komunikácie a alternatívnej komunikácie, pomoc pri akútnom ochorení
 • nárok na min mzdu
 • pre všetkých 8/hod  240hodin mesacne

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem richard na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...