Okamžitá oprava Vážskeho mosta v Komárne (most ev. č. 63-025) , výstavba kruhového objazdu "Iža"(ev.č.I/63 ,I/64 , III/1463),výstavba kruhového objazdu "Chotínska stanica"(ev.č.I/63 , II/589)

72723514_3148631658485253_6367575404739297280_o1.jpg

 

Táto dlhá kolóna áut sa ťahá od železničného priechodu stanice Chotín na smer Ďulov Dvor. Koniec kolóny áut sa končí v Ďulovom Dvore. Do tejto premávky má byť vpustená premávka cez nový most v Komárne. Bez kruhového objazdu sa takýmto kolónam nevyhnú autá, ktoré majú nasmerované do NZ. Do tejto kolóny je naplánovaný obchvat vybudovaný od nového mosta v KN. Kým vlak na železničnom priecestí nezmení koľaj, kolóna sa ani len nepohne!!! 

Žiadam každého rozumného občana, aby pridal svoj podpis za urýchlenú, urgentnú opravu Vážskeho mosta v Komárne , aby sa celkom nezdevastoval, taktiež za urgentné vybudovanie kruhového objazdu na príjazdovej ceste z Iže do Komárna, zároveň kruhového objazdu zo železničnej stanice Chotín smerom na hlavnú cestu do Komárna.

Komárno je hraničným mestom, do ktorého pravidelne prichádzajú turisti, aby sa dostali do Maďarska. Denne prichádzajú rodičia, ktorí sem vozia svoje ratolesti do škôl, dôchodcovia idú k lekárom, pracujúci ľudia z okolitých dedín by sa radi dostali na svoje pracovisko, cez most sa musia premávať hasiči, smetiari, autobusy a nevyhnutná nákladná doprava, ktorá smeruje do Bratislavy, či do Maďarska. Toto všetko je neúnosne bagatelizované Ministerstvom dopravy a vodiči a prevádzkovatelia sú neľudsky obmedzovaní pri vybavení základných potrieb mesta a občanov. Ako príklad uvádzame obmedzenie výnosu smetí z mesta. Ministerstvo takto nepriamo vážne navyšuje občanom, podnikateľom, mestu náklady na prevádzku. Ľudia žijúci v Marcelovej, Virte, Radvani... idú dlhšou cestou aj o 10km do Komárna cez Chotín, len aby sa vyhli premávke z Iže do Komárna. Takto sa za posledné obdobie navýšila premávka cez Chotín a Chotínsku železničnú stanicu. Z KN smerom do Chotína vedie jedna vlaková koľaj, ktorá sa na Chotínskej stanici rozširuje na štyri. Vlaky pri výmene koľaje zdržujú na prechode vodičov  a kolóna narastá smerom ku hlavnej ceste vedúcej do Komárna. Pri spustení premávky z nového mosta v Komárne na smer Nové Zámky hrozí neúnosná zápcha v momentoch, keď sú závory zatvorené. Táto situácia bude stála, keďže aj príjazdová cesta obchvatu z nového mosta je plánovaná pri Ďulovom dvore, to znamená pred železničným priechodom. Tento nával treba urgentne riešiť. Danou situáciou sa ohrozil včasný príchod do práce, do školy, k lekárovi. V prípade ohrozenia na zdraví, sa chorý človek nedostane včas na pohotovosť!! 

Hasiči sa pri tak obmedzenej premávke  nedostanú promtne von z mesta cez rozdrvenú vozovku na moste.

Je našou povinnosťou túto situáciu zvrátiť a zabezpečiť plynulý prechod vozidiel do a von z mesta, dedín. Sme ľudia, ktorým záleží na deťoch, zamestnávateľoch, starších občanoch a peňaženkách. Samotné hodinové státie v rade a kúrenie vozidla v zime, v lete jeho chladenie zaťažuje aj tak už dosť chudú peňaženku vodičov.

Most bol naším dedičstvom, ktorý sa pomaly prepadá, rozpadá a trčia z neho základové kamene. Momentálne je priechodný 5km rýchlosťou, keďže sú na ceste veľké jamy. Problém s príchodom do Komárna má aj Harčáš a Malá Iža pri moste!

Žiadame Ministerstvo dopravy a výstavby SR, aby vykonalo všetky potrebné kroky v danej oblasti, aby okamžite zastavili rozpad takéhoto vzácneho ojedinelého mosta bez odkladu, zabezpečilo jeho rekonštrukciu, zabezpečili plynulý prechod aj s možnosťou ukotvenia dočasného pontonu, ktorý by tu nebol  prvýkrát. Zároveň by sa tak zabránilo každodenným zápcham z dôvodu neriešenia situácie s navýšenou dopravou dvomi kruhovými objazdmi.

Organizátor a predkladateľ petície: Bocian - Gólya o.z./predseda: Éva Rozbroy -predseda petičného výboru.

Osoba poverená na zastupovanie v styku s orgánmi vybavujúcimi petíciu –  Éva Rozbroy, 460 Chotín, 946 31 ,Hetény

Členovia petičného výboru: 

Ing. István Domin, č.374, 946 39 Iža , 

MUDr. Szilárd Ipóth, Okružná cesta 92B/4, Komárno 945 01 ,

Kárpáty Ernő, Komárňanská 1320/6, Kolárovo 946 03 ,

Mgr. Örs Orosz, č.97, Moča 946 37

Dipl.s. Eva Jancsóová, Fraňa Kráľa 2/1261, Šaľa 927 05 ,

 


Bocian - Gólya o.z.    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Bocian - Gólya o.z. bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Tieto informácie nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...