Obnovenie železničnej osobnej dopravy na tratiach Plešivec – Muráň

My, občania Slovenskej republiky, žiadame Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o obnovu železničnej osobnej dopravy na tratiach Plešivec – Muráň (165). Navrhujeme zabezpečiť priame vlakové spojenie okresného mesta Revúca so železničným dopravným uzlom Plešivec.  

Nakoľko okres Revúca patrí medzi okresy trvalo zaostávajúce, prinieslo by obnovenie vlakovej dopravy, odstránenie diskriminácie z titulu existencie dvoch dopravných ciest (cestnej a železničnej). Zároveň by sa obnovilo spojenie k železničnej trati Zvolen – Košice a opačne a v neposlednej rade vytvoril by sa predpoklad k rozvoju turistiky a cestovného ruchu v rámci akčných plánov,  špeciálne cykloturistiky pri použití vlakových jednotiek na prepravu bicyklov.  Zároveň sa zníži využívanie osobnej automobilovej doprave do práce, čo pozitívne prispeje k zníženiu emisií, dopravných špičiek a odľahčí záťaž životného prostredia. Zároveň pri existencii spádovej nemocnice v Revúcej a okresných škôl sa vytvoria predpoklady na dochádzku do uvedených zariadení vlakmi, čo podporí úvahy železničnej spoločnosti o jej obnove z titulu zabezpečenie ekonomiky a rentability jej prevádzky.  


Jaroslav Vredík    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Jaroslav Vredík na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...