Občiansky ODPOR proti štátnej moci - jednotne a apoliticky

Deklarácia apolitického občianskeho odporu zo 16. Júla 2021

Keďže Vláda I. Matoviča (I.) a E. Hegera (II.), mnohí koaliční a aj mnohí opoziční poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ako aj Z. Čaputová (ďalej len „štátna moc“)

- svojou politikou, ktorá je veľmi pravdepodobne ovplyvňovaná cudzou mocou a/alebo svojim diletantským neodborným konaním, ktoré sú takmer s istotou založené na pomste, túžbe po moci a chamtivosti,

- bez najmenšieho náznaku snahy o sebareflexiu a 

- za absolútnej pomoci a podpory médií hlavného prúdu vrátane RTVS a neziskových organizácií financovaných zo zahraničia:

 

1. v rozpore so záujmami občanov Slovenskej republiky, protiústavným spôsobom a pod zámienkou „boja s pandémiou“

1.1 postupne oberá občanov Slovenskej republiky o základné ľudské práva a slobody (najmä, nie však výlučne o právo na život a zdravie, súkromie, dôstojnosť, osobnú slobodu, slobodu pohybu a pobytu a slobodu prejavu),

1.2 zruinovala a ďalej ruinuje živobytia malých a stredných podnikateľov nezmyselnými "lockdownmi" a opatreniami a 

1.3 pomocou nepretržitého živenia strachu založeného takmer výlučne na teóriách, polopravdách a lžiach devastuje zdravie a psychiku občanov Slovenskej republiky – predovšetkým ich najzraniteľnejšiu a najcennejšiu skupinu – naše deti, zatiaľ čo preukázateľne účinnú a bezpečnú prevenciu a liečbu známu najmenej od Októbra roka 2020 (https://covid19criticalcare.com/about/the-flccc-alliance-story/) dlhodobo ignorovala a prístup k ambulantnej zdravotnej starostlivosti v najdôležitejších chvíľach nepochopiteľne svojimi opatreniami obmedzila až znemožnila,

 

2. svojim servilným a poníženeckým vzťahom k EÚ a západu, nenávisťou voči Ruskej federácii a vo svojom právnom amaterizme (napr. vyhlášky ÚVZ SR, účelové zmeny Ústavy Slovenskej republiky, účelové zmeny zákonov v skrátenom legislatívnom konaní, zneužívanie kolúznej väzby a inštitútu spolupracujúceho obvineného /kajúcnik/, obstarávanie testov a mnohé ďalšie)

2.1 likviduje suverenitu, samostatnosť, identitu, sebestačnosť, hodnotové nastavenie, právny a demokratický charakter Slovenskej republiky a 

2.2 zákerným spôsobom v nepozorovanej forme presadzuje agendu západných liberálnych pseudohodnôt predovšetkým pretváraním vzdelávacieho systému, a to za použitia

2.2.1 podprahovej indoktrinácie zvrátenými ideológiami odporujúcimi zákonom prírody,

2.2.2 elektronizácie študijných materiálov smerujúcej k prekrúcaniu faktov a prepisovaniu histórie a

2.2.3 diaľkovej (tzv. dištančnej) výučby alebo obmedzenej prezenčnej výučby (podmieňovanej rúškami, testami prípadne aj očkovaním) zameraných na rozvrátenie sociálnych väzieb a mentálneho vývoja detí,

 

3. pácha na občanoch Slovenskej republiky bez ich preukázateľného, jednoznačného a na kvalifikovaných, pravdivých a úplných informáciách založeného súhlasu nepovolené experimenty a zločiny (testovanie, očkovanie),

 

4. vyššie uvedeným konaním alebo nekonaním s vysokou pravdepodobnosťou spáchala a pácha viaceré trestné činy nielen podľa VII. Hlavy Trestného zákona (Trestné činy proti republike), čím pomaly ale isto zabezpečuje totálnu dekadenciu Slovenskej republiky,

 

preto my, občania Slovenskej republiky, uvedomujúc si, že udržiavaním v nepretržitom strachu, nevedomosti a neistote nás štátna moc úmyselne rozdeľuje (testovaní – netestovaní, očkovaní – neočkovaní, liberálni – konzervatívni, ľavicoví – pravicoví, spokojní – nespokojní, iný - iný a pod.), rozhodli sme sa týmto spoločne, súdržne a nehľadiac na to, čo nás rozdeľuje využiť svoje ústavné právo garantované nám článkom 32 Ústavy Slovenskej republiky (právo na odpor) a zaväzujeme sa, že

ak zmysluplný počet občanov Slovenskej republiky podpisom tejto deklarácie prejaví vážnu a bezpodmienečnú vôľu postaviť sa osobne a bezprostredne (rozumej fyzicky, nie cez internet, sociálne siete a podobne) na odpor proti štátnej moci,

- zabezpečíme – bez ohľadu na svoju politickú, názorovú alebo inú príslušnosť - svoju osobnú účasť (a podľa svojich možností aj účasť ďalších občanov Slovenskej republiky) na každom zhromaždení, proteste, štrajku, manifeste, pochode alebo inej udalosti usporiadanej organizátormi – dobrovoľníkmi hlásiacimi sa k tejto deklarácii, a 

- podriadime tomu všetky svoje aktivity a plány.

 

Chcem byť organizátor: obcianskyodpor@pm.me

Informácie o podujatiach: https://t.me/obcianskyodpor alebo emailom signatárom tejto deklarácie

 


Občiansky Odpor    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Občiansky Odpor na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...