Petícia za okamžité začatie budovania obchvatu mesta Prievidza

Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 586/2013, ktoré bolo schválené na výjazdovom rokovaní vlády dňa 9. októbra 2013 v Handlovej, uložila ministrovi dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja úlohou B.16. zabezpečiť začatie realizácie projektu „I/64 obchvat Prievidze, 1. etapa, druhá stavba“ do 31. decembra 2015 a úlohou B.19. zabezpečiť začatie realizácie projektu „I/64 Prievidza, obchvat, II. etapa“ do 31. decembra 2016. Keďže výstavba obchvatu mesta Prievidza doteraz nezačala, žiadame Vládu Slovenskej republiky, aby bezodkladne prijala opatrenia k plneniu predmetného uznesenia.

5815-23153-1507538085.jpg

Petícia je zostavená v súlade so zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.

Osoba určená na zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy podľa § 3 ods. 3 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov je JUDr. Katarína Macháčková, trvalý pobyt Ulica B. Björnsona 128/22, Prievidza.

Petičný výbor:
Ing. Soňa Babiaková, Ul. A. Žarnova 858/10, Prievidza
Ing. Branislav Bucák, Ulica M. Rázusa 856/34, Prievidza
MUDr. Jaroslav Cigaňák, PhD., Ulica Š. Závodníka 506/41, Prievidza
Katarína Čičmancová, Ulica F. Hečku 336/60, Prievidza
Helena Dadíková, Ulica Š. Králika č. 455/7, Prievidza
Bc. Viera Ďurčeková, Ulica J. Kráľa 178/28, Prievidza
Ing. Ľuboš Jelačič, Ulica S. Chalupku 337/5, Prievidza
František Krško, Družstevná ulica 286/29, Prievidza
Mgr. Peter Krško, Ulica J. Palárika 917/19, Prievidza
MUDr. Dušan Magdin, Námestie J. C. Hronského 124/14, Prievidza
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD, Poľná ulica 965/39, Prievidza
MVDr. Vladimír Petráš, Železničiarska ulica 46/30, Prievidza
Ing. Jozef Polerecký, Ulica B. Slančíkovej 537/13, Prievidza
PaedDr. Eleonóra Porubcová, Veterná ulica 537/12, Prievidza
Július Urík, Dlhá ulica 367/20, Prievidza
Katarína Vráblová, Makovického ulica 498/2, Prievidza
Mgr. Zuzana Vrecková, Ul. I. Krasku 707/2, Prievidza