Maturita 2022 podľa aritmetického priemeru

Formou tejto petície Vás opäť žiadame v mene žiakov 4. ročníka stredných škôl a písomne prosím a zároveň žiadam, aby ste zvážili zrušenie maturít (tak ako aj v roku 2020 a 2021).
Už teraz v momentálnej situácii si logicky myslíme, že prichádza do úvahy táto možnosť maturít, formou priemeru známok za uplynulé štyri roky štúdia.
V tejto momentálne situácií by to bolo pre nás najideálnejšie spraviť aritmetický priemer. Zároveň nám to príde veľmi fér voči nám, keďže  maturanti v roku 2020 mohli v poriadku maturovať no pre nás to je problém keďže máme veľa nedobratého a nevyvetveného učiva. Nemyslíme si že naša maturitná známka závisí od jednej skúšky ale od celkového štúdia (4 roky) takže si nemyslíme, že by pomocou aritmetického priemeru zmaturovalo kopu hlupákov. Tí ktorí by mali aritmeticky priemer - 4,5,by prepadli.. pretože takýmto ľudom by nevyšla logicky ani maturita. V skratke- spravil by sa aritmeticky priemer, no známka by sa nezaokrúhľovala ako minuli rok nahor/nadol (alebo ako to bolo neviem)...
Jednoducho, vzhľadom na momentálny stav v našej krajine spojený s pandémiou koronavírusu (COVID-19) nie sme dostatočne pripravení predstúpiť pred maturitnú skúšku hneď z niekoľkých dôvodov. Tuto sú názory a odpovede študentov z rôznych škôl, poprípade aj ich rodičov.- Maturanti roku 2020 mali byť už v marci pripravení na maturitné skúšky, no napriek tomu, nematurovali. Tohtoročný štvrtáci tým pádom prišli o najdôležitejší výklad učiva určený na maturity.


- on-line vyučovanie nám nedáva dostatočne vzdelanie. Ak v septembri nástupime do školy, budeme musieť dobiehať veľa zameškaného učiva a čim ďalej tým viac sa učivo kopí. Dobiehať budeme musieť učivo nielen z 3.ročníka, ale dokonca aj z 2.ročníka, čiže budeme na tom 2x horšie ako maturanti v roku 2021, a zároveň sa budeme snažiť pripravovať na maturitné skúšky čo bude pre nás náročné a možno aj nemožné.

- celá táto situácia je stresujúca a chaotická pre nás študentov. Sme zmätení, máme chaos v učive. Je to úplne iné ako učenie sa naživo. Mávame problémy s internetovým pripojením.

- dištančný spôsob výučby nikdy nenahradí priamy kontakt žiaka s učiteľom v škole.
- niektorí učitelia na online vyučovanie kašlú
- sú učitelia, ktorí neučia, mnohí sa spoliehajú na internet a iba dávajú testy.
- učiteľ často zadá úlohu, ktorej látku nevysvetlil a čaká, že sa žiak si nájde učivo na internete a pochopí ho sám.

- celé vyučovanie v tomto a v minulom školskom roku je z podstatnej časti len samoštúdiom (čo je nemysliteľné, keďže táto forma štúdia sa až robí na vysokej škole)


- je absolútne nemožné aby žiak takto mizerne pripravený vôbec pristupoval k maturitným skúškam ! V roku 2020 ste žiakom odpustili Maturity potom, čo sa 1,5 mesiaca neučili.
Teraz sa už študenti neučia rok a podľa toho bude trvať dlhšie, minimálne do konca školského roka 2020/2021 a majú ísť na maturitnú skúšku. Z pohľadu z veľkej časti študentov a ich rodičov je to nemysliteľné.
- niektorí učitelia sú natoľko nezodpovední, že nám neposlali učebný materiál aj po tom, čo sme ich kontaktovali. Následne nás z toho aj napriek tomu skúšali.


Množstvo vedomosti nám už chýba teraz, na akúkoľvek redukciu učiva alebo jeho dobiehanie na maturity, je už teraz priveľmi neskoro.
Vzhľadom na tieto dôvody, nemôžeme podať 100 percentný výsledok na maturitnej skúške.
Boli by sme radi, ak by ste uznali, že tento systém vyučovania je pre nás maturantov maturujúcich v roku 2022 veľmi nedostatočný a neefektívny, a že nie sme vôbec pripravení predstúpiť pred maturitnú komisiu.

Prosíme Vás, aby ste prijali našu žiadosť a pochopili našu momentálnu situáciu, v ktorej sme sa ocitli.

Ďakujem.

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Študenti bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...