Žiadosť za zriadenie Obecného chráneného územia Matúškovský háj

Vážená pani Ing. Marta Mészarosová, starostka Matúškova,

vážení poslanci obecného zastupiteľstva v Matúškove

My, občania v záujme záchrany matúškovského lesíka a mokradí v k. ú. Matúškovo žiadame, aby obec Matúškovo vyhlásila „Obecné chránené územie Matúškovský háj“ s tretím stupňom ochrany prírody  podľa zákona č. 543/2002 na celom území jeho súčasnej rozlohy ako i  v oblasti povodia vodného toku Šárd v celom k. ú. Matúškovo.

Žiadame, aby  pripravované zmeny územného plánu obce Matúškovo žiadnym ani len nepatrným spôsobom neboli rozšírené na úkor umenšenia súčasnej zalesnenej plochy a mokradí  v k. ú. Matúškovo, ako ani zelených zón súčasného územného plánu obce Matúškovo.

Žiadame, aby Obec Matúškovo bezprostredne po zriadení Obecného chráneného územia "Matúškovský háj“ s tretím stupňom ochrany pripravila návrh na zriadenie štvrtého alebo  piateho stupňa ochrany a podala tento návrh na príslušné štátne orgány ochrany prírody.

Miroslav Klobučník Za matúškovský lesík"

 

 

 

 

 

 

 


Miroslav Klobučník, Za matúškovský lesík    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Miroslav Klobučník, Za matúškovský lesík na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...