Petícia za vybudovanie prístupovej cesty v lokalite Dúbravka -Veľká lúka

My, dolupodpísaní obyvatelia,  majitelia pozemkov v lokalite Veľká Lúka a široká verejnosť , ktorým záleží na rozvoji našej mestkej časti -Dúbravka,

týmto vyzývame predstaviteľov mestskej časti Dúbravka (členov mestského zastupiteľstva , ako aj kompetentné orgány územnej samosprávy) na riešenie problému prístupových komunikácií v lokalite Veľká Lúka. V uvedenej lokalite máme viacerí občania trvalý pobyt, viacerí užívame pozemky na rekreačnú činnosť. Táto  lokalita je  obľúbená pre turistické účely, tiež sa tu nachádza významné archeologické nálezisko. Sme tiež občania Dúbravky, platíme dane z nehnuteľnosti, ktoré sú podstatne vyššie ako v iných častiach Dúbravky, preto sme toho názoru, že by sme mali dostať primeranú časť služieb - okrem iného  vo forme kvalitnej prístupovej cesty.  Žiadame kompetentné orgány územnej samosprávy o vybudovanie prístupových komunikácií v lokalite Veľká Lúka –Dúbravka z dôvodu zabezpečenia základných funkcií, na ktoré máme ako občania nárok. Prioritne sa jedná o príjazd záchranných zložiek (požiarna technika, zdravotná služba, polícia), ako aj odvoz odpadu.

Túto petíciu predkladá : Občianska iniciatíva Veľká Lúka 

Petičný výbor : Pavel Srnák , Dúbravka 5834, Bratislava- osoba poverená stykom s orgánmi verejnej správy  , Rozália Sedláková, Plachého 25, Bratislava a Katarína Boledovičová, kpt. Rašu 7, Bratislava, Magdaléna Bučičová, Tulipánova 5, Bratislava

 

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Pavel Srnák na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...