Proti zavedeniu registrovaných partnerstiev homosexuálov.


Hosť

/ #23

2013-02-19 13:18

Nesúhlasím s uzákonením registrovaných partnerstiev homosexulálov.