Zdaňovanie zdravotníkov za vzdelávacie podujatia


Hosť

/ #11

2015-05-04 20:04

Mám 27 rokov praxe a bola som pozvaná po 8 - krát na odbornú prednášku na kongres medziodborového vzdelávanie medzi lekármi , napriek pozvaniu a vyžiadanej prednáške, som si musela zaplatiť kongresový poplatok, nad prednáškou som strávila cca 14 dní vo svojom voľnom čase , ktorý som mohla venovať svojej rodine a regenerácii, myslím , že si najbližšie rozmyslím , či budem súhlasiť s prednášaním a odovzdávaním svojich klinických skúseností svojím kolegom.