Proti zavedeniu registrovaných partnerstiev homosexuálov.

KK

/ #28 Re:

2013-05-25 18:24

#14: -

Kedysi bola homosexualita definovaná ako duševná porucha. Po rôznych aktivitách zo strany homosexuálov sa homosexualita vypustila zo zoznamu chorôb WHO. Nič to však nemení na jej podstate (viď definícia choroby podľa WHO) Argument, že sa homosexuáli takto narodia ešte neznamená to, že to nie je choroba. Lebo ľudia sa rodia s rôznymi chorobami a predsa to nie je dôvod na to, aby sme ich vyčlenili zo zoznamu chorôb. Celý problém spočíva v posúvaní hraníc a v tom, že si prestávame uvedomovať dôsledky. Lebo sa môže stať, že o pár rokov sa spoja pedofili alebo ľudia s vrodenou agresivitou a budú viesť hnutie, v ktorom budú žiadať svoje zrovnoprávnenie a slobodné prežívanie svojej odchýlky, lebo oni za to nemôžu, lebo sa tak narodili. Ja nemám nič proti homosexuálom. Mne vadí to, že vo svojej snahe o rovnoprávnosť a zmenu legislatívy sa začína vytvárať chaos, takže nakoniec to skončí tak, že normálna rodina bude vlastne nenormálna.

Na margo homosexuálnych manželstiev - neviem, či je môj postreh dobrý, ale mám pocit, že v psychologickej rovine sa v takýchto pároch sa vždy stavia jeden do pozície muža a druhý do pozície ženy. Je to o tom, že jeden je akože žena alebo akože muž. Takže je to odchýlka od normálu a takýto pár nikdy nemôže vytvoriť rovnocenné partnerstvo v zmysle manželského spolužitia.

Čo sa týka lásky Boha k takýmto ľuďom, Boh im preukazuje výnimočnú lásku. Uvedomuje si ich handicap a preto Boh týmto ľuďom  väčšinou dáva nadpriemernú inteligenciu a umelecké talenty, aby svoj život mohli naplniť zmysluplne.